3 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰۸:۵۵:۰۰
کد مطلب:  1047599
درّی در دومین جلسه تجربه گردانی همکاران مدارس فرهنگ منطقه 7 و 13:
تدوین نقشه راه مشترک و تبادل تجربیات در راستای افزایش کیفیت آموزشی و تقویت شایستگی های مهارتی و حرفه ای نیروی انسانی عملیاتی شد

مدرسه با ایجاد موفقیت های یادگیری ، تسهیل گری نماید تا دانش آموز مشارکت جو، در ساحت های شش گانه تربیتی رشد متوازن نماید.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش شهر تهران ،دومین جلسه هم اندیشی دبیران دبیرستان های فرهنگ دخترانه مناطق 7 و 13 با هدف درس پژوهی ،بازنگری در طرح درس های مبتنی بر شایستگی و اشتراک تجربه های زیسته همکاران با حضور پانته آدرّی معاون آموزش متوسطه شهر تهران و نادیا دوّاری مدیر منطقه 7 برگزارشد.

این جلسه پس از برگزاری اولین جلسه در مدرسه فرهنگ منطقه 13  و با شرکت همه گروه های درسی علوم انسانی برای آشنایی همکاران هم رشته ، تعامل و تبادل اطلاعات و تدوین طرح درس مشترک و استفاده از تجربه های همکاران در مدرسه فرهنگ منطقه 7 برگزارشد .

دراین جلسه ،درّی معاون آموزش متوسطه شهرتهران گفت: مسئولیت مدرسه فراهم آوردن زمینه یادگیری و تربیت شدن است تا با ایجاد موقعیت های یادگیری و بهره گیری  از محیط های متنوع یادگیری ، تسهیل گری نماید تا دانش آموز مشارکت جو و مشارکت پذیر در ساحت های شش گانه  تربیتی رشد متوازن نماید.

وی افزود:در این رابطه ضروری است تا همه فعالیت ها و اقدامات معلم در طرح درس ، اجرا و ارزشیابی بر مبنای اهداف دوره تحصیلی که مبتنی بر ساحت های تربیتی است، عملیاتی شود  تا  راه برون رفت  از آموزش حافظه محور در سطح دانش به حیطه های بالاتر ارتقا یابد.

همچنین در این نشست دواری مدیر منطقه 7 نیز عنوان کرد:آنچه باید در مدارس فرهنگ رخ بدهد تسری  نگاهی فراتر از رفتن به دانشگاه به دانش آموزان است و باید از خود بپرسیم آیا در ماموریت تاریخی که بر عهده مدارس فرهنگ است و استمرار تربیت صحیح در جامعه، چقدر موفق هستیم.

دراین جلسه یک نمونه روش تدریس توسط همکار مدرسه فرهنگ منطقه 7 ارایه شد.

 

به اشتراک بگذارید :