6 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰۸:۰۰:۰۰
کد مطلب:  1047458
نهصد ‌و ‌شصت و نهمین جلسه شورای‌عالی ‌آموزش‌ و‌ پرورش

نهصد ‌و ‌شصت و نهمین جلسه شورای‌عالی ‌آموزش‌ و‌ پرورش با حضور وزیر آموزش ‌و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار می شود.

نهصد ‌و‌ شصت و نهمین(969) جلسه شورای‌عالی ‌آموزش‌ و‌ پرورش با حضور وزیر آموزش ‌و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز شنبه تاریخ 98/10/28 از ساعت 15 الی 17در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش تشکیل می گردد.

دستور جلسه:

- بررسی کلیات آئین نامه اجرایی مدارس

به اشتراک بگذارید :