23 ذیقعده 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۸:۵۵:۲۵
کد مطلب:  1046869
از سوی دکتر حسینی صورت گرفت
جمع بندی نشست مشترک معاونین آموزش ابتدایی و روسای ادارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

دومین روز نشست مشترک معاونین آموزش ابتدایی و روسای ادارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با حضور سید جواد حسینی و رضوان حکیم زاده در مشهد مقدس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور:دکتر سید جواد حسینی در پایان این جلسه ضمن تشریح محورهای نشست مشترک دو روزه اظهار داشت:    محور اول این نشست بر افزایش و استانداردسازی تعلیم و تربیت در حوزه های آموزشی، پرورشی و توانبخشی دانش آموزان با نیازهای ویژه متمرکز بود.

وی افزود: گام اول برای تحقق این مهم شناسایی دقیق این دانش آموزان در بدو ورود به نظام تعلیم و تربیت است.

حسینی گفت: در انجام این مهم سازمان آموزش و پرورش استثنایی طرح بزرگ سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی بدو ورود به دبستان با پوشش بیش از یک میلیون و چهار صد هزار نفر و تمرکز بر پوشش ۹۸ درصد دانش آموزان بدو ورود و ۵۰ درصد پیش دبستانی ها را انجام می دهد.

 معاون وزیر با تاکید بر اینکه پوشش ۱۰۰ درصد دانش آموزان در این طرح را با همکاری متقابل هدف گذاری نموده ایم ، گفت: پوشش دانش آموزان ابتدایی را به بیش از ۵۰ درصد و  تا مرز ۱۰۰ درصد به مرور افزایش خواهیم داد.

وی افزود: برای مداخلات طلایی بهنگام و بهینه در آموزش و توانبخشی دانش آموزان از سالهای پیش از دبستان به ویژه از سنین ۳ و ۴ سالگی همکاری لازم بین دو معاونت یه عمل خواهد آمد.
وی افزود: باید دانش آموزان غایب در این طرح را شناسایی و برای هر کدام از آنها راه های تحت پوشش قرار گرفتن را طراحی و با همکاری مدیران، معاونین و معلمین به ویژه آگاه سازی والدین عملی سازیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم آزمون های سنجش را با غلبه بر فقر آزمونی و راه اندازی پایگاه جامع آزمون ها در سازمان آموزش و پرورش استثنایی جبران نمائیم افزود: از یافته های طرح سنجش برای شناخت بیشتر وضعیت دانش آموزان با نگاه آینده پژوهانه استفاده خواهد شد.

وی گفت: استقرار مکان مناسب پایگاه های سنجش از حیث سهولت در دسترسی، فضا و تجهیزات، توجیه مدیران، معاونین معلمان و خانواده ها، امکانات و وسایل حمل و نقل، امکانات برودتی و حرارتی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: پیگیری جدی در خصوص مشکلات مربوطه به نوآموزان سنجش نشده شامل گروه های عشایری ، افاغنه و مناطق صعب العبور و دانش آموزان ارجاع نشده، نظارت بر حسن اجرای این طرح بزرگ، افزایش مناطق تجت پوشش، تلاش در جهت اجرای زمان مناسب طرح به خصوص برای دانش آموزان اتباع و عشایری از دیگر مواردی است که باید بر آن تاکید نمود.

 وی تصریح کرد: اطلاع رسانی به موقع  مدیران مدارس و مراکز پیش دبستانی، هماهنگی بین متصدیان، کارشناسان و مدیران مدارس، افزایش پوشش تحصیلی پیش دبستانی، هزینه های برنامه سنجش، عدم الزام خانواده ها دراین مرحله، عدم آگاهی والدین و وجود پیش دبستانی ها در دارالقران ها و سازمان بهزیستی و برخی کانون ها از جمله مورادی است که در مبحث برنامه سنجش و آمادگی تحصیلی با همکاری معاونین آموزش ابتدایی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی از اثر کمی و کیفی بیشتری برخوردار خواهد بود.

 معاون وزیر یا بیان اینکه  محور دوم این نشست مشترک به موضوع آموزش تلفیقی- فراگیر مربوط می شود افزود: جهت گیری نظام تعلیم و تربیت بر تغییر جهت از آموزش و پرورش تفکیکی به آموزش و پرورش تلفیقی - فراگیر مبتنی است.

وی گفت: در این خصوص سازمان آموزش و پرورش استثنایی شیوه نامه اجرایی آموزش تلفیقی - فراگیر را در کتابچه ای تدوین و تصویب نموده است.

حسینی تصریح کرد: معاونین آموزش ابتدایی استان ها، مدیران و معلمان مدارس پذیرا اهتمام جدی بر استلزامات این شیوه نامه را داشته باشند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تاکید بر گستردگی کمی و کیفی آموزش های تلفیقی -فراگیر بر اساس شیوه نامه اظهار داشت: در حال حاضر با نگاه به این شیوه بیش از ۷۰ هزار دانش آموز در مدارس پذیرا با دانش آموزان عادی مشغول به تحصیل هستند که بیش از ۱۳ هزار مدرسه را شامل می شود.

حسینی با بیان اینکه سومین محور مورد توجه در این نشست مشترک به موضوع مناسب سازی مربوط می شود، اظهار داشت؛  برای افزایش کمی و کیفی برنامه آموزش تلفیقی - فراگیر باید مناسب سازی در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: مناسب سازی نگرش و روش های تدریس معلمان مدارس عادی، نگرش دانش آموزان عادی، محیط و فضای مدرسه، تجهیزات و وسایل آموزشی، انعطاف برنامه  درسی، نگرش مدیران ، اولیا و آماده سازی جامعه برای یک جامعه تطابق ساز و مناسب سازی شده برای ارتقا کیفیت دانش آموزان  باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: این امر می تواند منجر به ارتقای دانش آموزان با نیاز های ویژه در ابعاد آموزشی، پرورشی و توانبخشی شود.

وی افزود: همچنین در این خصوص نهضت بریل آموزی و زبان اشاره را در دستور کار داریم که با همکاری معاونین آموزش ابتدایی در جهت تحقق عملی آن اقدام خواهیم ورزید.

معاون وزیر چهارمین محور مورد بحث در این نشست را دانش آموزان دیر آموز(با هوشبهر مرزی) دانست و اظهار داشت: بر اساس اجرای برنامه سنجش سالانه حدود ۵ تا ۸ درصد دانش آموزان از توانایی هوشی بین ۷۰ تا ۸۵ برخوردارند که اصطلاحا دانش آموز دیرآموز (با هوشبهر مرزی) تاکید می شوند.

وی افزود: این گروه حدود ۷۰ هزار دانش آموز را به شکل سالانه را به خود اختصاص داده است و  آنان  نه تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی هستند و نه آموزش و پرورش عادی به شکل ویژه آنها را تحت پوشش تعلیم و تربیت متناسب قرار می دهد.

وی گفت: در این نشست مقرر شد معاونت آموزش ابتدایی برای این دسته از دانش آموزان برنامه آموزشی انعطاف پذیر و معلمان آموزش دیده و مدیران مدارس آگاه و متمرکز بر موضوع را مورد نظر قرار دهد

وی تصریح کرد: سازمان آموزش و پرورش استثنایی  نیز در مراکز آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری  برای تقویت و تکمیل آموزش و پرورش مکمل این گروه از دانش آموزان فعالیت های ویژه ای داشته باشد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی    پنجمین موضوع مورد بحث در این نشست را توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری دانست و اظهار داشت: در خصوص این مراکز مساله کمی این است که حداقل برای هر منطقه آموزشی یک مرکز باید ایجاد شود.
وی گفت: هم اکنون ۶۹۰ مرکز موجود است و تا مرز ۷۵۲ مرکز برای ۷۵۲ منطقه حداقل ۶۲ مرکز دیگر باید راه اندازی گردد.

وی افزود: این مراکز به عنوان مکمل مدارس به منظور ارتقا کیفیت آموزشی، پرورشی و توانبخشی ایفای نقش می کنند بنابراین همه معلمان مدیران و معاونین مدارس باید شناخت کامل از سازوکار این مراکز، نقش آنها و تعامل و ارتباط والا این مراکز را پیدا نمایند.

وی تصریح کرد؛ تغییر کاربری این مراکز به مدارس یا هر گونه فعالیت دیگری ممنوع است و همه باید تلاش کنیم این جریان مکمل یادگیری پس از راه اندازی با ارتقا کیفیت بر وظیفه و نقش خود متمرکز شود
معاون وزیر با بیان اینکه شیوه عمل واحد در روند کاری این مراکز از حیث متد و محتوای کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: در این خصوص سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۴ جلد کتاب تولید کرده است که عبارتند از راهنمای معلم، راهنمای والدین، راهنمای تعیین سطح و یک کتاب هم در خصوص شیوه مداخله بهنگام و موثر که متمرکز بر این موضوع است که کجا و چگونه مداخله صورت بگیرد.

وی گفت: این کتب باید مبنای عمل ما در این مراکز باشد و از تعدد روش و محتوا و موازی کاری ها تا بتوان خدمات موثر و ارزنده ای را ارائه نمود پرهیز شود.

حسینی ششمین محور مباحث را آموزش مداوم، کاربردی، مساله محور و مبتنی بر نیاز و تقاضا محورانه معلمان، مدیران و خانواده ها دانست و اظهار داشت: در این خصوص تولید بسته های آموزشی، توانمندسازانه و تطابق ساز با همکاری دو معاونت مورد تاکید و تمرکز و توجه باید قرار گیرد.
معاون وزیر  هفتمین موضوع نشست را  تلاش در جهت استانداردسازی و توجه به نیروی انسانی، تراکم کلاس و ارتقا امتیازات مادی و اداری معلمان دانش آموزان بانیازهای ویژه دانست و اظهار داشت: در این راستا احیاء امتیازات اداری و مالی که از قبل در قوانین و مقررات وجود داشته است و هم اکنون به فراموشی سپرده شده است و نیز نرم سازی های کیفیت بخش چون تراکم کلاس ، کلاس های جبرانی ، توجه ویژه در طرح رتبه بندی معلمان ابتدایی و برای معلمان مدارس پذیرا مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

وی گفت،: به عنوان هشتمین محور تشکیل دبیرخانه مشترک فی مابین دو معاونت برای اجرایی سازی های مداوم و افزایش همکاری مشترک تشکیل و به شکل مستمر تکمیل حلقه های مشترک در سازمان آموزش و پرورش استثنایی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

به اشتراک بگذارید :