8 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۵:۵۰:۰۰
کد مطلب:  1045531
مددی در همایش برنامه ریزی فعالیت های تربیتی با نگاهی به اهداف دوره های تحصیلی بیان نمود
برای نشر تفکر اسلامی باید به سند تحول بنیادین مراجعه کنیم

همایش برنامه ریزی فعالیت های تربیتی با نگاهی به اهداف دوره های تحصیلی برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران؛ رضا مددی ، مشاور وزیر در اجرای سند تحول بنیادین، در همایش برنامه ریزی فعالیت های تربیتی با نگاهی به اهداف دوره های تحصیلی، مهمترین رسالت امور پرورشی را جاری سازی تفکر اسلامی در جمهوری اسلامی بیان کرد.

مددی با اشاره به اهمیت برنامه های تربیتی که دانش آموزان انجام می دهند، گفت: بچه ها از رهگذر اجرای یک سرود تربیت می شوند و ما باید در اجرای این نوع فعالیت ها تامل داشته باشیم.

وی در ارتباط با کارکرد امورتربیتی گفت: کارکرد سیاسی امور تربیتی نقطه قوت این نهاد است. زیرا امور تربیتی متعلق به هیچ جریان سیاسی جاری در جامعه نیست، بلکه امور تربیتی باید سنسورهایی داشته باشد. اگر انحرافی در حوزه تربیت رخ داد این مجموعه باید عکس العمل نشان دهد. آموزش و پرورش مراقبت کند تا برصراط مستقیم باشد. اگر تفکر انحرافی به آن رخنه کرد باید عکس العمل نشان دهد و مانع نفوذ جریانات فکری نامحرم شود.

مددی گفت: خطر نفوذ اندیشه های نامحرم در جای جای نهاد جمهوری اسلامی وجود دارد و نهاد حساسی مثل آموزش و پرورش باید بسیار مراقبت داشته باشد.

رضا مددی، مشاور وزیر در سند تحول بنیادین گفت: اگر در پی نشر و ترویج تفکر اسلامی هستید باید آن را در سند تحول بنیادین جستجو کنید.

وی افزود: اگر اجزای این نهاد مهم با سند همراه شود، یعنی مسیر درستی را طی می کند. ما در گفتمان سازی سند تحول کوتاهی کردیم. اما شهادت می دهم در شهر تهران مجموعه پرورشی خوب در این مسیر گام برمیدارند زیرا لازمه هر نوع تغییر و تحولی در آموزش و پرورش سند تحول بنیادین است.

رضا مددی در ارتباط با انتظار از مدارس در رابطه با رویکرد تحولی گفت: شناخت ماموریت و وظایف مدرسه از ویژگی های مدرسه صالح و نقش آن در جامعه است. همچنین مدرسه باید تربیت همه حانبه و متوازن براساس ساحت های تربیت بسیار مهم است.

وی افزود: رابطه اهداف دوره های تحصیلی و ساحت های تربیت و برنامه ریزی مبتنی بر آن مهم است.

وی با اشاره به اهمیت یکپارچه نگری در تربیت گفت: پیوند فعالیت های آموزش و پرورش با برنامه درسی با رویکرد یکپارچه نگری اهمیت دارد.

به اشتراک بگذارید :