16 ذیحجه 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۶:۰۱:۰۰
کد مطلب:  1043989
با هدف استفاده بهینه از نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس صورت پذیرفت؛
آغاز فرایند ساماندهی نیروی انسانی متوسطه دوره اول شهر تهران برای سال تحصیلی 1400-1399

با تبیین شرح وظایف کارشناس مسئولان دوره اول متوسطه مناطق پروژه ساماندهی نیروی انسانی سال 1400-1399 به صورت عملیاتی آغاز شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ، فرایند ساماندهی نیروی انسانی 1400-1399 با هدف استفاده  بهینه از نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس آغاز شد.

درگام نخست فرایند توجیه و تبیین مأموریت کارشناسی های دوره اول متوسطه مناطق نوزده گانه و تجزیه تحلیل اطلاعات آماری کلاس و دانش آموز انجام می شود .

این جلسه با حضور کارشناس مسئولان آموزش متوسطه دوره اول مناطق نوزده گانه و نماینده اداره استشنایی منطقه 5 در محل اتاق کنفرانس دبیرستان فرزانگان 6 واقع در منطقه 18 شهر تهران برگزار شد.

قربانی رئیس اداره آموزش متوسطه  اول شهر تهران رعایت شاخص های مصوب در توزیع دانش آموز و تخصیص کلاس را از اصول مهم در ساماندهی یاد کرد و داشتن اطلاعات دقیق از تعداد دانش آموز ، فضای فیزیکی مدارس و نیروی انسانی را از ملزومات ساماندهی بر شمرد .

 قربانی در بخشی دیگر از سخنان خودبا تأکید بر تحلیل وضع موجود و نیاز و کمبود و مازاد در نیروی انسانی ،پیش بینی صحیح در ساماندهی را یک فعالیت تیمی یاد کرد و اخذ هرگونه تصمیم در حوزه ساماندهی را منوط به مصوبه کمیته برنامه ریزی منطقه دانست .

به اشتراک بگذارید :