19 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۱۲:۱۹:۱۰
کد مطلب:  57PhPRdB
با حضور جناب آقای دکتر محبی مدیر کل دفتر آموزش دوره اول متوسطه دفتر وزارت متبوع
گردهمایی و دوره آموزشی ارزیابان و مدیران مجری برنامه تعالی مدیریت استان اصفهان

گردهمایی و دوره آموزشی ارزیابان و مدیران مجری برنامه تعالی مدیریت استان اصفهان با حضور جناب آقای دکتر محبی مدیر کل دفتر آموزش دوره اول متوسطه دفتر وزارت متبوع، جناب آقای قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، سرکار خانم مسگر زاده معاون دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت متبوع و جناب آقای محمدی معاون آموزش متوسطه و سرکار خانم جوانی معاون آموزش ابتدایی استان، معاونین آموزش متوسطه، مدیران مجری برنامه تعالی مدیریت کارشناس مسئولان آموزش مناطق و نواحی استان در اردوگاه شهید بهشتی برگزار گردید

گردهمایی و دوره آموزشی ارزیابان و مدیران مجری برنامه تعالی مدیریت استان اصفهان با حضور جناب آقای دکتر محبی مدیر کل دفتر آموزش دوره اول متوسطه دفتر وزارت متبوع، جناب آقای قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، سرکار خانم مسگر زاده معاون دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت متبوع و جناب آقای محمدی معاون آموزش متوسطه و سرکار خانم جوانی معاون آموزش ابتدایی استان، معاونین آموزش متوسطه، مدیران مجری برنامه تعالی مدیریت کارشناس مسئولان آموزش مناطق و نواحی استان در اردوگاه شهید بهشتی برگزار گردید. در این همایش ابتدا جناب آقای دکتر محبی به تشریح اصول مهم در ارزیابی برنامه تعالی و ویژگی ارزیابان به شرح ذیل پرداختند:

 • تسلط به ماهيت و رويكردهاي حاكم بر اين برنامه (مشاركت محوري ، ‌فرايند محوري ، خلاقيت محوري و ...، توجه به چرخش هاي تحولي)
 • تسلط به مفاهيم علمي و عملياتي هر يك از شاخص ها ( مانند اقدام پژوهي ، درس پژوهي و ...) مبتني بر كتاب مدرسه در آينه ي تعالي
 • تسلط نسبت به چهارچوب برنامه عملي مدرسه (به ويژه تعيين وضع موجود ، مورد انتظار و اقدامات اجرايي)اشراف كامل نسبت به ابزارها و نحوه ي ارزيابي هر يك از شاخص ها براساس استانداردهاي تعيين شده و ...
 • مشاركت دادن رؤساي ادارات اداره كل ، مرتبط با برنامه تعالي را در فرايند نظارت و ارزيابي
 • فرايند ارزيابي بايد به گونه اي صورت گيرد تا زمينه رشد و تعالي مدرسه را بيشتر فراهم آورد.
 • ارزيابي هم چون آينه اي بايد عملكرد مدرسه را به طور شفاف نشان دهد.
 • ارزيابي بايد با دقت، سخت گیرانه و با كمال بي طرفي انجام شود.
 • مدارس هر دوره جداگانه ارزيابي مي شوند .
 • نمره ارزيابي تا حدود زيادي به عملكرد سالانه مدرسه بستگي دارد .(چون شاخص هاي ارزيابي فرايندي است).
 • مدارسي كه بتوانند نسبت وضع موجود را به وضع مورد انتظار (و مطلوب) در طول سال ارتقاء دهند به طور ويژه تقدير مي شوند و گواهي اهتمام دريافت مي كنند . ( ويژه مدارس زير ممتاز)
 •  (براي كاهش نابرابري مدارس در رتبه بندي)
 • ارزيابي از مدارس ممتاز و متعالي از سوي  تيم ارزيابي كشوري با همكاري دانشگاه فرهنگيان

در ادامه جلسه لوح تقدیر مدیران برتر در اجرای برنامه تعالی به آنان اهداء شد.

 

به اشتراک بگذارید :