28 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۲:۲۰:۰۰
کد مطلب:  1026518
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در دیدار با مقام عالی وزارت:
مشارکت مدیران مدارس در تصمیم سازی بهترین آغاز برای حل مشکلات آموزش و پرورش است

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران،از فرصت نشست پیش امده برای مشارکت در امر تصمیم سازی اظهار خرسندی کرده و  آن را شروع خوبی در حل مشکلات آموزش و پرورش بویژه مشکلات آموزش،و پرورش شهرستانهای استان تهران دانست .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، محمد صیدلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت: طرح ها وقتی منشاو  مبدا آن  مدرسه نیست عموما با شکست مواجه خواهد شد وقتی بخواهیم به این سطح از مشارکت دسترسی پیدا کنیم باید به حرف مدیران گوش کنیم

 وی با اشاره به اجرای طرح تریبون سکوت در سطح استان و مناطق  در راستای مشارکت همکاران اظهار داشت: همچنین با ایجاد گروه ها و شبکه های ارتباطی با مدیران به سمت دریافت نظرات و راهکارهای از سوی مدیران هستیم و این یعنی به مدیر مدرسه آموزش دهیم و یادآور شویم برای حل مسئله خویش باید فکر کند باید در امر تصمیم سازی مشارکت کند و منتظر تصمیم از بالا نباشد.

صیدلو تاکید کرد: شایدعلت عدم موفقیت کامل در تصمیمات قبلی در بسیاری از طرح هایی که از نظر تئوری نیز دارای پشتیبانی خوبی بوده‌اند، عدم ایجاد مشارکت همگانی در سطح مدرسه و عدم مشارکت مجریان واقعی طرح در امر تصمیم سازی بوده است و مدیران بالادستی بدون پیوست نظر مدیران مدارس برای آنها تصمیم گرفتند.

 این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ما مطمئنیم برای یک تغییر مناسب باید مدیران مدارس را برای اجرای آن تغییر قانع کرد تا در مسیر اجرای آن مقاومت نکنند، تصریح کرد: مطمئناً تصمیمی که پیوست مشارکت نظر مدیران را در پی نداشته باشد هرچند بسیار عالی باشد در اجرا دچار مشکل خواهد شد و این مستلزم آن است که آنها را در امر تصمیم گیری مشارکت دهیم.

صیدلو با اشاره به اینکه  تیم مدیریتی شهرستان استان تهران در نظر دارد، در اجرای طرح‌های بالادستی با راهکارهای مناسب و کسب مشارکت مدیران در امر تصمیم سازی و حل مسئله گام های موثری بردارد، خاطرنشان کرد: فرصت پیش آمده را مغتنم می شمارم و امیدوارم تا  راهکارهای به دست آمده در تیم مدیریتی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران مورد توجه همکاران قرار گیرد.

به اشتراک بگذارید :