4 شعبان 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۰:۲۰:۵۲
کد مطلب:  1007861
حسینی خبر داد:
انجمن کشوری اولیا و مربیان سازمان آموزش و پرورش استثنایی به زودی تشکیل می شود

معاون وزیر و رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور از تشکیل انجمن کشوری اولیا و مربیان سازمان آموزش و پرورش استثنایی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، دکتر حسینی اظهار داشت: انجمن کشوری اولیا و مربیان به عنوان نیرویی توانمند برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش استثنایی است، زیرا احساس مسئولیت اولیاء در قبال سرنوشت تحصیلی و تربیتی فرزندان خود برای سوق دادن امکانات مادی، معنوی و علمی لازم و ارتقاء فعالیت های آموزشی، تربیتی و توان بخشی به سوی مدارس استثنایی زمینه را مساعد ونقش والدین را در حمایت و نظارت بر آموزش و پرورش فرزندان خود تثبیت خواهد کرد و سهمی از فرهنگ مشارکت و ارتقای روحیه تعاون را، در اولیا و مربیان تحقق خواهد بخشید.

وی با بیان اینکه خانواده بعنوان نهادی اجتماعی در آموزش و پرورش فرزندان سهم بسزایی دارد تصریح کرد: امروزه مشارکت جدی خانواده های دانش آموزان با نیاز های ویژه، در ارتقا سطح کیفی امور آموزشی، پرورشی و توان بخشی بیش از پیش احساس می شود

زیرا آموزش موثر بدون مشارکت جدی والدین نمی تواند به نحو شایسته ای تحقق چیدا کند بنابراین با توجه به اهمیت ارتباط بین خانواده و آموزش و پرورش ، انجمن اولیا و مربیان کشوری در حال شکل گیری است.

 دکتر حسینی در خصوص اهداف انجمن کشوری اولیا و مربیان اظهار داشت: افزایش نقش اولیا دربرنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری های آموزشی ،پرورشی و توان بخشی فرزندان خود،  تبادل تجارب اولیا به منظور اشاعه نوآوری و خلاقیت در سطوح برنامه ریزی های آموزشی ،پرورشی و توان بخشی،  ارتقای سطح کیفی و کمی برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزش و پرورش استثنایی از طریق دریافت دیدگاه ها ،طرح ها و پیشنهادات و ارتقاء سطح مشارکت  همه جانبه اولیا و تعامل با سازمان های مردم نهاد دولتی در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش استثنایی را بخشی از اهداف تشکیل این انجمن می باشد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید :