3 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۵:۰۱:۰۰
کد مطلب:  1007289
دکتر حسینی
۶۰ میلیارد ریال اعتبار سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان با نیاز های ویژه اختصاص یافت.

دکتر حسینی معاون وزیر و رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور، صبح امروز در حاشیه اجلاس مدیران استثنایی استان تهران در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پروش استثنایی کشور؛ دکتر حسینی معاون وزیر و رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور، صبح امروز در حاشیه اجلاس مدیران استثنایی استان تهران در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد با تخصیص و ابلاغ اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی که این هفته برای سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان با نیازهای ویژه به استانهای کشورابلاغ اعتبار شد، طی سه هفته گذشته ۶۰ میلیارد ریال اعتبار سرویس ایاب و ذهاب به استانها تخصیص یافته است.

دکتر حسینی افزود: سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان علاوه بر اینکه یک کلاس سیار است و در آن انتخاب راننده خودرو، مسائل امنیتی و انتظامی بین راهی باید مورد نظر باشد.

وی بیان داشت: تامین هزینه ها برای خانواده ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، لذا ما به این موضوع توجه ویژه خواهیم داشت به گونه ایی که در همین دولت برغم اینکه اعتبارات سازمان آموزش و پروش استثنایی ۷ برابر شده است ولی سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان ۴۲ برابر افزایش یافته است به گونه ایی که در سال ۱۳۹۸، ۴۶ میلیارد تومان از اعتبارات سازمان به سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان با نیازهای ویژه اختصاص یافته است.

دکتر حسینی در ادامه افزود: البته در برخی از شهرها مثل تهران و مشهد شورای شهر و شهرداریها هم به کمک ما آمده اند و در این راستا کمک خوبی کرده اند و خیرین مدرسه یاران در سراسر کشور با توجه به این موضوع مهم که در صورت عدم تحقق به ترک تحصیل دانش آموزان منجر خواهد شد هم کمک کرده اند.

 و در پایان تاکید داشت: در کار مدرسه یاری باید مشارکت سرویس یاری دانش آموزان را هم جدی بگیریم به گونه ایی که خانواده ها نسبت به سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان هیچگونه دغدغه ای نداشته باشند.

به اشتراک بگذارید :