8 شعبان 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۵:۴۵:۱۳
کد مطلب:  1004780
حسینی در جمع مدیران مدارس متوسطه خراسان رضوی
مناسب سازی مدارس عادی پذیرای دانش آموزان با نیازهای ویژه، وجه همت مدیران مدارس قرار گیرد

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت:عبور از تفکیک به تلفیق و عبور از تلفیق به فراگیرسازی سیاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی در مواجهه با دانش آموزان تحت پوشش است و مناسب سازی مدارس پذیرا یکی از اصلی ترین فعالیت هایی است که باید توسط مدیران مدارس انجام شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور دکتر سید جواد حسینی در اجتماع مدیران مدارس متوسطه استان خراسان رضوی مناسب سازی جامعه، معلمان، والدین و کتب درسی را از رویکرد های اصلی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه عنوان کرد و افزود: دانش آموزان با نیازهای ویژه استعداد هایی دارند که باید آنها را رشد دهیم و این رشد در همراهی دانش آموزان عادی با آنان اتفاق می افتد.

معاون وزیر نگاه برنامه محور،دانش محور و مشارکت محور را از شاخصه های مدیریت دانست و اظهار داشت: سند تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش مورد وفاق تمام اجزا و ارکان نظام است و برنامه ریزی از کف تا ستاد در حوزه تعلیم و تربیت باید بر مبنای آموزه های سند تحول بنیادین باشد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی لایه های نظری، برنامه ای، عملیاتی و نهادی را از ارکان سند تحول بنیادین برشمرد و گفت: در لایه نظری سند تحول بنیادین خوب پیش رفته ایم همچنین در لایه برنامه ای تاکنون ۶۷۰ برنامه تولید شده است ولی در لایه های دیگر کار جدی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه نظام جامع عملکرد شامل نظام جامع طراحی ، اجرا، ارزیابی و بهبود عملکرد است افزود: نظام اجرایی سند تحول بنیادین متناسب با نظام طراحی سند، آماده نیست و سند تحول در اجرا و ارزیابی دچار مشکل است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برنامه سند تحول بنیادین تبدیل به فعالیت شده است و باید در این مرحله فعالیت ها ارزیابی شود.

حسینی با تاکید بر اینکه نظام ارزیابی اثر بخش در سند تحول بنیادین مورد نیاز است، عنوان کرد: معمولا ارزیابی ها از نوع ارزیابی کارایی است و ارزیابی اثر بخش حلقه مفقوده برنامه ها است.

وی افزود: ما اقدامات را ارزیابی می کنیم ولی ارزیابی اثر بخش که تعیین می کند آیا فعالیت ها ما را به اهداف رسانده است یا خیر، اجرا نمی شود. و تصریح کرد: برای سنجش اثر بخشی نیاز به تدوین شاخص داریم و وزارت آموزش و پرورش در حال تدوین نظام اجرایی است که کارایی و اثر بخشی سند تحول بنیادین را مورد ارزیابی قرار دهد

معاون وزیر خواهان اصلاح نظام اعتبارات و تامین منابع در آموزش و پرورش شد و اظهار داشت: آثار کمبود بودجه در آموزش و پرورش گریبان همه را خواهد گرفت و باید همه وزارتخانه ها و دستگاه هایی اجرایی کشور به کمک آموزش و پرورش بیایند.

وی افزود: وچود پیوست آموزش و پرورش در طرح های اجرایی تمامی وزارتخانه ها و ارتقای شاخص جی دی پی می تواند به بهبود و ارتقای آموزش و پرورش منجر شود

حسینی در پایان گفت: باید برای ارتقای آموزش و پرورش ظرفیت آفرینی کرد و اقتصاد آموزش و پرورش را به فعلیت رساند و همه این ها نیاز به تدوین قانون خاص در آموزش و پرورش دارد که وزیر آموزش و پرورش دستور اجرایی شدن آن را داده است.

به اشتراک بگذارید :