22 جمادی‌الثانی 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰۸:۳۷:۱۵
کد مطلب:  1002733
جهت گیری های سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
مدارس انطباقی راهی برای فراگیر سازی

دکتر حسینی در گردهمایی روسای مناطق آموزش و پرورش تهران که با حضور مدیر کل و معاونین ایشان در محل مجتمع مافی منطقه نه برگزار شد بیان کرد: مهمترین رویکرد ما فراگیر سازی است و راه آن ایجاد مدارس انطباقی است

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، دکتر حسینی با بیان اینکه سه اصل تفاوت، تطابق و تعادل به عنوان جهت گیری های سازمان آموزش و پرورش برای دانش آموزان با نیازهای ویژه است ، اظهار داشت: ما باید بپذیریم که انسانها با هم متفاوت هستند، ولی استثنایی نیستند، بنابراین آموزش و پرورش با توجه به اصل تفاوت های فردی باید تعلیم و تربیت را سرلوحه کار خود قرار بدهد.

وی تصریح کرد: بر اساس اصل تطابق باید معلمان، مدیران، خانواده ، فضا، تجیزات، کتابها و دانش آموزان عادی، باید با شرایط ویژه دانش آموزان استثنایی تطابق پیدا کنند که این همان مناسب سازی  و ایجاد مدارس انطباقی است .
دکتر حسینی با بیان اینکه منظور از اصل تعادل ، ایجاد عدالت است افزود: عدالت حکم می کند که در این تطابق سازی هزینه بیشتری را بپردازیم چرا که هزینه هایی از جمله مالی، وقت، تخصص و حتی هزینه عاطفی دانش آموزان با نیاز های ویژه ۵ برابر بیشتر به نسب دانش آموزان عادی است و ما برای اینکه بتوانیم تفاوت ها، شناسایی و محقق شود، باید تلاش کنیم با رویکرد عدالت محورانه، فرصت های بالقوه دانش آموزان را به بالفعل تبدیل کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: وقتی صحبت از معلولین می کنیم معمولا در نگاه اول معلولیت جسمی، حرکتی ، آسیب دیده شنوایی و یا طیف اوتیسم تصور می شود، در حالیکه معلولیت های انسانی در جامعه داریم که فضیلت های گمشده جامعه محسوب می شوند ، فضیلت هایی از قبیل: عدالت، پاکی، صداقت، شجاعت  هستندکه دانش آموزان با نیاز های ویژه، این فضیلت ها را بیشتر از دیگران دارند و ما باید خودمان را با این دانش آموزان تطابق بدهیم.

وی همچنین یکی دیگر از رویکردهای سازمان آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه را ، رویکرد انسان مدارانه، توانمندسازانه و فرصت آفرینانه عنوان کرد.

دکتر حسینی با بیان اینکه توسعه از آمال انسانی است، افزود: در یک زمانی توسعه تکنولوژی محور ، سرمایه محور و منبع محور بود ولی امروزه توسعه، انسان محور است یعنی انسان عامل توسعه است و نتیجه توسعه هم باید شامل انسان شود و همه انسان باید عاملیت توسعه و بهره مندی از توسعه را داشته باشند بنابراین توسعه باید با رویکرد انسان محورانه باشد .

وی ادامه داد: زمانی که با این رویکرد می نگریم ، بخشی از این انسانها با نیازهای ویژه هستند که طبیعتا هم باید عامل توسعه و هم بهره مند از توسعه باشند که اگر خواسته باشیم اینگونه باشند طبیعتا باید در نظام تعلیم و تربیت این امر تحقق یابد.

دکتر حسینی افزود: اگر توسعه را انسان مبنا فرض کنیم، باید این انسان را توانمند کنیم و توانمند سازی هم باید با توجه به اصل تفاوت های فردی و ویژگی های متفاوت تحقق پیدا کند و این فقط در راستای پذیرش تفاوت فردی است و پذیرش این مسئله که همه انسان ها دارایی هایی دارند بنابراین دانش آموزان با نیازهای ویژه هم دارایی هایی دارند که باید این دارایی ها را به فعلیت برسانیم.

وی بیان کرد: برای توانمندسازی باید استاندارد سازی فضا و تجهیزات و منابع انسانی را در دستور کار قرار بدهیم.

دکتر حسینی در ادامه در خصوص جلسات با خیرین از تدوین  ۳ سند جامع آموزش های فنی حرفه ای، سند جامع استاندارد سازی تجهیزات و فضا و سند جامع کار آفرینی خبر داد.

وی با بیان اینکه در مشهد در یکی از هنرستانها طرح مرکاب ( مرکز کار آفرینی و رشد ) را راه اندازی کردیم افزود: از طریق این مرکز  ۴  هزار ۷۰۰ نفر هنرجو را به بازار کار متصل کردیم.

دکتر حسینی با بیان اینکه فرصت آفرینی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه بسیار مهم است افزود: چرا که اگر این دانش آموزان  به بازار کار و جامعه متصل شوند باعث افزایش انگیزه و خود شکوفایی آنان خواهد شد. بنابراین هر منطقه از آموزش و پرورش قابلیت این را دارد که طرح مرکاب ( مرکز کارآفرینی و رشد ) در آن راه اندازی شود.

وی در پایان ضمن اشاره به اینکه آموزش و پرورش یک لشگر نهفته و خفته است که باید بیدار شود

به اشتراک بگذارید :