22 جمادی‌الثانی 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۴:۳۷:۳۳
کد مطلب:  1000927
رویکردهای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
انسان محوری ، توانمندسازی و فرصت آفرینی

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در همایش گرامیداشت روز جهانی معلولین استان زنجان گفت: آموزش و پرورش استثنایی کشور با سه رویکرد انسان محورانه ، توانمندسازانه و فرصت آفرینانه، برای دانش آموزان با نیازهای ویژه ، مسیر ارتقای تعلیم وتربیت تمام ساحتی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور همایش گرامیداشت روز جهانی معلولین استان زنجان با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و استاندار زنجان، مدیر کل آموزش و پرورش استان و همکاران و دانش آموزان دارای نیاز های ویژه در محل کانون فرهنگی تربیتی سهروردی زنجان برگزار شد، دکتر حسینی تاکید کرد: به مناسبت روزجهانی معلولین، این سه رویکرد را برای مخاطبین به ویژه، جامعه معلولین که ۱۰ درصد افراد جامعه را تشکیل می دهند و در حال حاضر که ۱۵۳ هزار نفر از کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه، تحت پوشش خدمات آموزش و پرورش و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی قراردارند، تبیین می کنیم.
*رویکرد انسان محورانه*
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به این که آموزش و پرورش محور ایجاد جامعه متعادل و متکامل است، گفت: از مسیر آموزش و پرورش است که جامعه انسانی و دوستدار انسان می تواند شکل بگیرد.
وی درتبیین این مطلب افزود، مشخصه های چنین جامعه ای، جامعه دوستدار کودک و کتاب و معلولین است، چنین جامعه ای، تعادل یافته و تکامل آفرین است و تحقق آن از مسیر آموزش و پرورش امکان پذیر می باشد،
حسینی بیان کرد، آموزش وپرورش کیفیت یافته، برمبنای سند تحول بنیادین، تعلیم وتربیتی است که، استانداردسازی منابع انسانی ومالی و فضا و تجهیزات و رویه ها، را در مسیر تعلیم وتربیت تمام ساحتی وتحقق جامعه تمام ساحتی بکاربندد.
وی با بیان این که امروزه آمال جوامع انسانی دست یافتن به توسعه به معنای تمام وکمال آن است، گفت، توسعه یک مفهوم فراگیر، عادلانه و پایدار را، در درون خود دارد، که شعار روز جهانی معلولین امسال هم هست.

وی با بیان اینکه توسعه هم مبنای پیدایش انسانی دارد و هم آثار آن انسانی است، افزود: توسعه در گذشته بیشتر تکنولوژی محور، سرمایه محور و منابع محور بود ولی امروز توسعه بیش از منابع محوری ، تکنولوژی و سرمایه محوری ، انسان محور است، یعنی انسان هم محور اصلی توسعه است، و هم نتایج و هم آثار توسعه باید شامل حال انسان ها شود.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اظهارداشت: همه گیری و عادلانه بودن و پایداری از مختصات ویژه توسعه است، هم زنان و هم مردان وقبایل و اقوام ، پیر و جوان ، شهری و روستایی، معلولان ونیمه معلولان، باید نقش آفزینی کنند و همه انسانها بطور ویژه و عادلانه و پایدار وفراگیر از نتایج و آثار آن بهره مند شوند.
وی گفت: اگر چنین نگرشی به توسعه را بپذیریم، که قاعده عقلی و تجربه جهانی نیز آن را تایید می کند، باید بپذیریم، که عامل اصلی توسعه، آموزش و پرورشی است که به تربیت تام و تمام همت گمارده
  و او را برای نقش آفرینی در فرآیند توسعه و بهره مندی از آثار توسعه ای، به شکل فراگیر، عادلانه وپایداری آماده می سازد.
وی افزود: با این رویکرد آموزش پرورش استثنایی کشور تمام تلاش خود را متمرکز خواهد کرد، تا تمامی دانش آموزان، با نیروهای ویژه در فرآیند آموزش و پرورش قرار گیرند و استعدادهای آنها بر مبنای تعلیم و تربیت تمام ساحتی در میسر رشد و بالندگی قرار گیرد.
حسینی اظهار داشت: اولین گام برای تحقق این موضوع، شناسایی این دسته از دانش آموزان است ،که با اجرای طرح سنجش سلامت وآمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان، شناخت جامع و دقیق و درستی از این دانش آموزان صورت می گیرد، خوشبختانه پوشش این طرح هم اکنون نزدیک به ۹۸ درصد است که از دهه ۷۰ تاکنون از ۱.۷ درصد ، پوشش به ۹۸ درصد رسیده است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور افزود:
  براین اساس تمامی دانش آموزان با نیازهای ویژه ، در ۷طیف آموزش ویژه بینایی، شنوایی، جسمی وحرکتی ، چند معلولیتی ، اتیسم،کم توان ذهنی و مشکلات ویژه یادگیری، شناسایی ، و تعلیم و تربیت متناسب با ویژ گی های آنها را در ۱۶۰۰ مدرسه خاص استثنایی و ۱۲ هزار مدرسه پذیرا، و در  ۸۰۰ مدرسه پشتیبان، مورد حمایت فعالیت های تخصصی قرار می گیرند‌.
وی ادامه داد: ۶۸۰ مرکز مشکلات یادگیری، با پذیرش بیش از ۵۰ هزارنفر از دانش آموزان دوره ابتدایی با ارائه خدمات ارزیابی و آموزش و توانبخشی قریب به ۲۴ هزار معلم محقق می گردد.
*رویکرد توانمند سازی*
حسینی با اشاره به این که اگر بپذیریم ،مبنای اصلی توسعه انسان است و این موضوع در توسعه و تجارب جهانی به اثبات رسیده است به گونه ای که امروز ۶۸ درصد نقش موثر در توسعه، را در کشورهای توسعه یافته منابع انسانی ایفا می کند، گفت، براساس این نگاه دانش آموزان با نیازهای ویژه هم سرمایه های محققی از جامعه هستند،که با رویکرد توسعه انسان محورانه باید تعلیم و تربیت شوند تا هم در شکل گیری جامعه توسعه یافته وهم در بهره مندی از آثار توسعه عادلانه فراگیر و پایدار، برای توسعه پایدار کشور، نقش آفرینی کنند.
وی بیان کرد: نقش آموزش و پرورش آن است، که منابع انسانی را در فرآیند تعلیم وتربیت درست به سرمایه های انسانی تبدیل نماید زیرا دانش آموزان با نیازهای ویژه منابع انسانی هستند، که براساس اصل تفاوتهای فردی و با رویکرد نگاه دارایی محور به انسان باید ظرفیت ها و دارایی های آنها، شناسایی و درمسیر تعلیم وتربیت و رشد و توسعه جامع به فعلیت برسد،
معاون وزیر آموزش وپرورش گفت: در این خصوص و برای توانمندسازی آنها این گروه از دانش آموزان ، ابتدا پوشش کامل تحصیلی و در مرحله بعد آماده سازی آموزش و پرورش برای زمینه سازی تعلیم و تربیت و آموزش متمایز و البته متناسب سازی شده برای دانش آموزان با نیازهای ویژه ، در طیف های ۷گانه و سپس،
  مناسب سازی فضا و تجهیزات و معلمین و دانش آموزان عادی، محتوا و والدین و جامعه را در دستور کار قرار می دهد.
وی با اشاره به این که سیاست های آموزش و پرورش استثنایی نیز بر همین اساس شکل گرفته و تقویت می شود، گفت: دراین راستا آموزش های ضمن خدمت معلمان از ۲۲ دوره، به ۶۶ دوره افزایش یافته است و ۳ کتاب برای دانش آموزان عادی به منظور درک بهتر دانش آموزان با نیازهای ویژه نابینا و ناشنوا و جسمی
حرکتی ، تدوین و چاپ شده است.
حسینی افزود: برای والدین نیز سه کتاب با محتوای مناسب سازی و آگاهی ایشان با دانش آموزان با نیازهای ویژه تدوین شده است، که در این راستا ۱۲ آذر روز جهانی معلولین ۶۰ کتاب و درس ابزار با رویکرد مناسب سازی محتوا رونمایی شده است.
وی گفت: باهمین رویکرد آموزش و پرورش منزل، بیمارستان و موسسه محور با تخصیص سرانه سالانه ۶.۵ میلیون برای هر دانش آموز هدف گذاری شده است، همچنین با همین نگاه تا پایان سال ۱۳۹۹ دست کم در هر استان یک موسسه عادی به شکل پایلوت وکیفی استاندارد سازی خواهد شد،
رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور گفت: سند جامع توسعه کمی وکیفی مراکز اتیسم در استانها همچنین، سند کمی و کیفی مراکز آموزشی و توانبخشی مراکز مشکلات ویژه یادگیری نیز تدوین و مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید براین که مدارس خاص اتیسم در ۱۴ استان کشور وجود دارد ، همچنین سالن های ورزشی در ۱۵استان کشور که فاقد سالن ورزشی است ، به مرور ساخته خواهند شد.
حسینی گفت: سند توسعه اردوگاههای دانش آموزی ، مراکز حرفه آموزی و نیز تشویق و تعمیق آموزش های حمایتی وکارآفرینی تدوین خواهدشد، با همین رویکرد سندجامع آموزشهای حمایتی و کارآفرینی نیز تدوین خواهدشد.
وی افزود: در رویکرد آموزشهای مهارتی هدفگذاری برای این که هردانش آموز حداقل یک مهارت داشته باشد، سند توانمند سازی دانش آموزان در عرصه های فنی و حرفه ای بیش از پیش مورد توجه قرارخواهد گرفت.
*رویکرد فرصت آفرینی*
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: ما باید تمرین کنیم، پس از توانا سازی دانش آموزان، با رویکرد توسعه انسان محورانه زمینه حضور آنها در جامعه و استفاده از توانمندیهای آنها را فراهم سازیم.
وی افزود: ما ابتدا باید باور کنیم همه انسانها دارایی هایی دارند و آن سرمایه ها را بشناسیم، با تعلیم و تربیت درست این دارایی ها را باورکنیم، (توانمندسازی ) وسپس با ایجاد فرصت کار عادلانه ، فراگیر سازی، زمینه این توانمندسازی را فراهم سازیم.
حسینی با اشاره به این که رویکرد های (فرصت آفرینی )آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه فرایند انسان محورانه ، توانمندسازانه و فرصت آفرینانه است، گفت: برای فرصت آفرینی، برای این دانش آموزان باید زمینه های تولید محصولات آنها و تجاری سازی و پیوند آنها با بازار کار و اشتغال در رشته های فنی و حرفه ای را فراهم سازیم.
وی افزود: مراکز جامع آموزشهای مهارتی و کارآفرینی با چنین هدفی تنظیم و مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر است: در پایان این مراسم از خیران، معلمان و دانش آموزان استثنایی مقام آور در مسابقات ورزشی کشور
 با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

  

 

به اشتراک بگذارید :