14 صفر 1443

 اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۲۱:۵۳:۳۷       ۲۵۲
کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با حضور اعضاء در مهمانسرای شهرری برگزار شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۲۰:۱۹:۴۸       ۳۸۹
یوسف بهارلو معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل شهرستانهای استان تهران، گفت:  برای ثبت فعالیتها، تجارب و خودارزیابی کلیه معلمان در سامانه ltms.medu.ir ، اطلاع‌رسانی دقیق و سریع در جهت مشارکت همه معلمان و رعایت عدالت و انصاف در داوری و ارزیابی فعالیتهای آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۲:۲۰:۰۰       ۲۹۵
یوسف بهارلو معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اظهار داشت: برنامه بزرگداشت مقام معلم با رویکرد شناسایی معلمانی که در شرایط نوپدید زیستی، آموزشی و تربیتی، با استفاده از امکانات موجود و صرف وقت و انرژی مضاعف در عرصه آموزش و پرورش دانش آموزان تلاش می‌کنند اجرا خواهد شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰۷:۱۶:۰۰       ۳۲۴
کارگاه آموزشی با هدف ایجاد وحدت رویه و با محوریت قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی  ویژه ی کارشناسان ، موسسان ، مدیران و کادر اجرایی مدارس آموزش از راه دور و بزرگسالان غیر دولتی در قالب وبینار برگزار گردید . 
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰۷:۰۱:۰۰       ۳۱۹
کارگاه آموزشی با هدف ایجاد وحدت رویه و با محوریت قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی  ویژه ی کارشناسان ، موسسان ، مدیران و کادر اجرایی مدارس آموزش از راه دور و بزرگسالان غیر دولتی در قالب وبینار برگزار گردید .
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰۶:۴۹:۰۰       ۲۷۳
کارگاه آموزشی با هدف ایجاد وحدت رویه و با محوریت قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی  ویژه ی کارشناسان ، موسسان ، مدیران و کادر اجرایی مدارس آموزش از راه دور و بزرگسالان غیر دولتی در قالب وبینار برگزار گردید .
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۰۸:۵۷:۱۳       ۳۵۵
کارگاه آموزشی با هدف ایجاد وحدت رویه و با محوریت قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی  ویژه ی کارشناسان ، موسسان ، مدیران و کادر اجرایی مدارس آموزش از راه دور و بزرگسالان غیر دولتی در قالب وبینار برگزار گردید .
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۰۷:۳۰:۰۰       ۲۲۰
جلسه ی وبینار تخصصی با حضور تمامی مؤسسان و مدیران مدارس غیردولتی شهرستان های تهران برگزار گردید .   
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۰۷:۴۱:۰۰       ۳۲۴
وبینار تخصصی با حضور مؤسسان ، مدیران و کارشناس مسئول و کارشناسان حوزه غیردولتی با محوریت بررسی مسائل مربوط به مجوزهای نوسازی مدارس برگزار شد .
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۰۷:۳۴:۰۰       ۳۲۴
صالح مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت : مدارس و مراکز غیردولتی شهرستانهای تهران و در رأس آن شورای مؤسسان خلاق ، پیشرو  و پیگیر در سیاست های ابلاغی در سطح کشورند .
  ادامه مطلب...