17 شوال 1443

 اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها       ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۰۷:۳۶:۲۱       ۱۱۵
.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها       ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴:۳۸:۲۳       ۲۳۴
آموزش و پرورش به عنوان یکی از متولیان تعلیم و تربیت در زمینه تحقق قانون خانواده و جوانی جمعیت دارای نقش بسزایی است و با توجه به اینکه خانواده، مقیاس کوچک جامعه و اولین مدرسه افراد است لذا به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تربیت و پرورش دارای نقشی بی بدیل می باشد و از این نظر، نهاد خانواده به عنوان بستری مهم برای ایجاد و بروز تمام نقاط قوت و ضعف و عاملی موثر در آموزش توانمندی های فردی، ارتباطی، عاطفی، اجتماعی، رفتاری و ... همواره مورد توجه همه جوامع پیشرفته و مترقی دنیا بوده و جمعیت جوان به عنوان مهم ترین عامل اقتدار کشورها به شمار می رورد؛ نیروی مولد و جوان نیز به عنوان یکی از پایه های اصلی قدرت و رشد اقتصادی-اجتماعی کشورها محسوب می شود و قدرت و توسعه هر کشوری در رابطه با نیروی انسانی و جمعیت معنا پیدا می کند.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها       ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰۹:۱۵:۰۰       ۸۳۰
.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها       ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰۷:۰۳:۰۰       ۱۱۰
فتوای تاریخی مبنی بر تحریم توتون و تنباکو به وسیله آیت الله میرزای شیرازی بزرگترین ضربه ای بود که بر پیکر استعمار وارد آمد. پیامی که اتحاد و ایثارگری مردم ایران در حفظ استقلال و هویت اسلامی کشور خود را به جهانیان نشان داد و زمینه ساز جریان های اعتراضی در مخالفت با خیانت حاکمان وقت شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها,مدیرکل       ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۶:۳۴:۳۴       ۵۰۵
.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها,مدیرکل       ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۹:۴۵:۰۰       ۱۹۰
.
  ادامه مطلب...
 اخبار خوب مدرسه ما,اخبار مهم,اخبار ویژه,بازگشایی مدارس,برگزیده ها,پروژه مهر,سخنان مدیرکل و مسئولین,سند تحول بنادین,مدیرکل,معاونت آموزش ابتدایی,معاونت آموزش متوسطه,معاونت پرورشی و فرهنگی,معاونت پژوهش,معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع,معاونت تربیت بدنی و سلامت       ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۱:۵۰:۰۳       ۲۴۷
.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها,مدیرکل       ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰۸:۵۷:۰۰       ۱۵۱
.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها,مدیرکل       ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۰:۰۳:۰۶       ۲۵۵
.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها       ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰۸:۵۲:۱۹       ۶۶
.
  ادامه مطلب...