20 جمادی‌الثانی 1443

 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۵:۵۲:۲۳       ۱۹۹
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 17( فیزیک12 ریاضی فصل 6 ، جلسه 1 -- فیزیک12 ریاضی فصل 6 -جلسه2 -- درس ششم روان شناسی پایه یازدهم انسانی )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۹:۰۸:۲۰       ۲۴۸
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 16 ( ادبیات پایه نهم ،  فصل پنجم -- ادبیات فارسی پایه هشتم درس سیزدهم -- ادبیات فارسی پایه هفتم فصل پنجم   )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۹:۰۶:۰۴       ۲۶۱
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 15 ( درس 17 مطالعات اجتماعی پایه  هفتم - درس 18 درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم -  درس 18 درس مطالعات اجتماعی پایه نهم - آموزش از راه دور  )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۸:۰۹:۳۰       ۲۰۰
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 14 ( ریاضی پایه دهم متوسطه فصل پنجم - عربی نهم درس هشتم ، عربی هشتم درس هشتم ، عربی درس هفتم درس هشتم  )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۸:۲۱:۰۶       ۱۹۴
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 13 ( پایه یازدهم انسانی ، درس 12 دین و زندگی -- پایه دهم انسانی ، درس 12 تاریخ  -- پایه دهم انسانی ، درس 10 جغرافیا ایران -- پایه یازدهم انسانی ، درس 8 جغرافیا -- پایه دوازدهم ، درس 6 جغرافیا  )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰۷:۳۷:۰۵       ۲۱۸
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 12 ( ریاضی هفتم،فصل 7 توان و جذر - ریاضی هشتم ، فصل 7 توان و جذر - ریاضی نهم ، فصل 5 عبارتهای جبری )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳:۲۷:۲۵       ۲۱۱
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 11( درس حسابان ‎⁨مبحث اکسترمم 2- درس9دین و زندگی 12 تجربی و ریاضی - درس10 دین و زندگی 12 انسانی - درس دین وزندگی پایۀ دهم دوستی با خدا )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۰:۱۰:۴۷       ۴۳۸
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 10 - درس تاریخ ( پایه دوازدهم درس 11- پایه یازدهم درس 11 -پایه دهم درس 12 )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه,هر خانه یک مدرسه       ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۱:۰۹:۱۱       ۲۳۲
محتوای آموزشی دوره متوسطه - شماره 9( هفتم ، انرژی و تبدیل آنها - هشتم ، مغناطیس - نهم ، ماشین ها)
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه,هر خانه یک مدرسه       ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳:۳۱:۱۹       ۲۱۲
محتوای آموزشی دوره متوسطه - شماره 8 - زبان انگلیسی (پایه نهم درس 5 - پایه هشتم درس 6 - پایه هفتم درس 7 )
  ادامه مطلب...