20 جمادی‌الثانی 1443

 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۲۱:۱۷:۱۷       ۱۰۴
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 27 (  جغرافیای استان دروس 15- 12  -- آمادگی دفاعی درس کلاشینکف  --  زبان انگلیسی پایه دهم درس  چهارم )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۸:۰۴:۱۳       ۱۰۰
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 26 (  یاضی و آمار 1 فصل سوم درس 1 -- ریاضی و آمار 2 فصل سوم درس 1 -- فصل 7 درس زمین شناسی زمین شناسی ایران  پایه یازدهم  )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۱۸:۰۰:۰۰       ۹۴
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 25 (  فصل 6 درس زمین شناسی پویایی زمین -- درس پنجم عربی پایۀ دوازدهم رشتۀ علوم انسانی -- هندسه پایه دوازدهم   درس  بردار ها  )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱۳:۰۴:۴۱       ۷۸
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 24 (  درس پانزدهم تاریخ معاصر پایه یازدهم --  درس هفتم عربی رشتۀ ریاضی تجربی و درس هشتم علوم انسانی پایۀ دهم   )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۹:۰۴:۱۳       ۸۹
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 23 ( درس نهم عربی پایۀ دوازدهم رشتۀ معارف -- درس هفتم عربی پایۀ دهم رشتۀ علوم انسانی -- فصل 5 زمین شناسی و سلامت پایه یازدهم    )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۱۵:۵۹:۲۱       ۹۱
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 22 (   درس ششم عربی پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی تجربی و انسانی ** درس نهم عربی پایۀ دوازدهم رشتۀ معارف **  )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۱۶:۴۵:۱۳       ۹۹
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 21 (  درس چهارم عربی پایۀ دوازدهم رشتۀ ریاضی تجربی وعلوم انسانی ** درس ششم عربی پایۀ دهم رشتۀ ریاضی تجربی ** درس ششم عربی پایۀ دهم رشتۀ علوم انسانی )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۵:۴۱:۳۸       ۹۰
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 20 (  تاریخ معاصر درس پانزدهم: اوضاع سیاسی ایران پس از کودتا **  تاریخ٢  درس دوازدهم پایه  یازدهم متوسطه  ** روانشناسی درس هفتم  انگیزه ونگرش پایه  یازدهم متوسطه )
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۷:۰۰:۰۰       ۸۸
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 19 ( جغرافیا 3 ، ادامه درس٦؛ مدیریت مخاطرات طبیعی -- کتاب تاریخ معاصر درس پانزدهم: اوضاع سیاسی ایران پس از کودتا)
  ادامه مطلب...
 محتوای مکمل نوشتاری دوره اول و دوم متوسطه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۸:۰۰:۰۰       ۱۱۴
محتوای آموزشی دوره متوسطه شماره 18 ( درس آمادگی دفاعی )
  ادامه مطلب...