17 شوال 1443

 اخبار ویژه,دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۳:۱۵:۱۷       ۲۸۸
جلسه راهبران مدارس شهرستان با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایجرود، رئیس اداره گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان برگزار شد.
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰۰:۴۶:۲۶       ۲۹۱
محتوای مکمل آموزشی شماره 55 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۲:۳۲:۰۰       ۲۴۶
محتوای مکمل آموزشی شماره 54 پایه دوم  ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۹:۱۹:۴۷       ۲۴۲
محتوای مکمل آموزشی شماره 53 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۴:۵۴:۵۸       ۲۲۲
محتوای مکمل آموزشی شماره 52 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳:۵۳:۱۱       ۲۴۰
محتوای مکمل آموزشی شماره 51 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۲:۲۰:۳۴       ۲۱۶
محتوای مکمل آموزشی شماره 50 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۳:۱۵:۲۵       ۲۴۰
محتوای مکمل آموزشی شماره 49 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۶:۳۴:۴۵       ۲۳۹
محتوای مکمل آموزشی شماره 48 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳:۲۲:۵۲       ۲۲۳
محتوای مکمل آموزشی شماره 47 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...