2 جمادی‌الاول 1443

 اخبار ویژه,دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۳:۱۵:۱۷       ۲۴۱
جلسه راهبران مدارس شهرستان با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایجرود، رئیس اداره گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان برگزار شد.
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰۰:۴۶:۲۶       ۲۴۵
محتوای مکمل آموزشی شماره 55 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۲:۳۲:۰۰       ۲۱۱
محتوای مکمل آموزشی شماره 54 پایه دوم  ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۹:۱۹:۴۷       ۲۰۱
محتوای مکمل آموزشی شماره 53 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۴:۵۴:۵۸       ۱۸۷
محتوای مکمل آموزشی شماره 52 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳:۵۳:۱۱       ۲۰۴
محتوای مکمل آموزشی شماره 51 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۲:۲۰:۳۴       ۱۸۷
محتوای مکمل آموزشی شماره 50 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۳:۱۵:۲۵       ۲۰۰
محتوای مکمل آموزشی شماره 49 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۶:۳۴:۴۵       ۲۰۷
محتوای مکمل آموزشی شماره 48 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...
 دوم ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳:۲۲:۵۲       ۱۸۷
محتوای مکمل آموزشی شماره 47 پایه دوم ابتدایی
  ادامه مطلب...