23 شوال 1443

 هر خانه یک مدرسه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰۸:۵۲:۴۸       ۹۰
پیام مشاوره عمومی - شماره 22
  ادامه مطلب...
 هر خانه یک مدرسه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰۸:۴۴:۲۲       ۸۷
پیام مشاوره تحصیلی شماره 23
  ادامه مطلب...
 هر خانه یک مدرسه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰۸:۴۸:۱۵       ۱۵۸
پیام مشاوره عمومی - شماره 21
  ادامه مطلب...
 هر خانه یک مدرسه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰۸:۴۳:۲۷       ۲۱۹
پیام مشاوره تحصیلی شماره 22
  ادامه مطلب...
 اخبار خوب مدرسه ما,اخبار ویژه,هر خانه یک مدرسه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۵:۴۴:۲۹       ۹۳۳
راهنمای عمل شبکه اجتماعی دانش آموزان برای آموزش (شاد) و فرایند ورود به این شبکه اجتماعی به صورت اینفوگرافی ارائه شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار خوب مدرسه ما,اخبار ویژه,هر خانه یک مدرسه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۵:۴۱:۵۷       ۳۶۵
دفترچه راهنمای استفاده از شبکه اجتماعی دانش آموزان (شاد) به‌منظور فعالیت‌هایی که جهت اجرای این طرح لازم است ذی‌نفعان این شبکه یعنی مدیر، معلم، دانش‌آموز و کارشناسان مناطق آموزش ‌و پرورش به انجام رسانند، منتشر شد.
  ادامه مطلب...
 هر خانه یک مدرسه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰۸:۵۶:۲۴       ۱۵۳
پیام تربیتی - شماره 6
  ادامه مطلب...
 هر خانه یک مدرسه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰۸:۴۱:۵۶       ۱۸۷
پیام مشاوره تحصیلی شماره 21
  ادامه مطلب...
 هر خانه یک مدرسه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۰:۵۱:۲۰       ۱۴۷
پیام مشاوره عمومی - شماره 20
  ادامه مطلب...
 هر خانه یک مدرسه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۰:۴۷:۳۷       ۱۵۵
پیام مشاوره تحصیلی شماره 20
  ادامه مطلب...