20 ربیع‌الثانی 1443

 اخبار خوب مدرسه ما,اخبار ساماندهی,اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها,پروژه مهر       ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳:۰۳:۵۷       ۳۱۰
.
  ادامه مطلب...
 اخبار خوب مدرسه ما,اخبار ساماندهی,اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها       ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۱:۰۶:۰۸       ۴۱۵
.
  ادامه مطلب...
 اخبار خوب مدرسه ما,اخبار ساماندهی,اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها       ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰۹:۰۱:۱۲       ۳۳۹
.
  ادامه مطلب...
 اخبار خوب مدرسه ما,اخبار ساماندهی,اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها       ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰۸:۳۹:۰۹       ۲۲۳
.
  ادامه مطلب...
 اخبار ساماندهی,اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها,سند تحول بنادین       ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰       ۴۳۹
.
  ادامه مطلب...
 اخبار خوب مدرسه ما,اخبار ساماندهی,اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها,پروژه مهر,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۰۸:۲۵:۰۰       ۸۲۰
.
  ادامه مطلب...
 اخبار خوب مدرسه ما,اخبار ساماندهی,اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها,پروژه مهر,سند تحول بنادین       ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۰۸:۰۲:۳۳       ۳۶۹
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از مجتمع نابینایان شهید محبی شهر تهران بازدید به عمل آورد.
  ادامه مطلب...
 اخبار خوب مدرسه ما,اخبار ساماندهی,اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها       ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۰۹:۱۲:۳۴       ۸۳۳
.
  ادامه مطلب...
 اخبار بازدید مدیرکل,اخبار ساماندهی,اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها,پروژه مهر       ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۱:۵۵:۰۰       ۴۷۱
.
  ادامه مطلب...
 اخبار خوب مدرسه ما,اخبار ساماندهی,اخبار مهم,اخبار ویژه,برگزیده ها,پروژه مهر       ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۰:۰۰:۰۰       ۴۱۳
رویکردهای مدیریت کلاس درس اثربخش متناسب با ویژگی های آموزش های غیر حضوری به سمت رویکردهای نوین یاددهی - یادگیری نزدیک تر می شود.
  ادامه مطلب...