17 صفر 1443

 اخبار حوزه ریاست,اخبار سند تحول بنیادین,اخبار ویژه       ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۱:۳۹:۲۰       ۹۵۷
رئیس کمیته مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در آموزش و پرورش تغییرات روزمره آسیب زاست، گفت : باید یک خط مشی و یک سیاست کلی بر آموزش و پرورش حاکم باشد که در این راستا چیزی به نام سند ملی آموزش و پرورش زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش تعریف شده است.
  ادامه مطلب...
 اخبار سند تحول بنیادین,اخبار مهم ,معاونت تربیت بدنی       ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۲:۲۷:۲۳       ۳۶۰
مدیرکل دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: استراتژی های درس تربیت بدنی اول آموزش و تقویت گروه های آموزشی و سپس نظارت بر مبنای راهنمایی در اجرای هرچه بهتر و کیفیت بخشی بیشتر درس تربیت بدنی است .
  ادامه مطلب...
 اخبار حوزه ریاست,اخبار سند تحول بنیادین,اخبار ویژه       ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۱:۵۵:۲۰       ۳۶۶
مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: وظیفه ما به عنوان متولیان امر تعلیم و تربیت ،تسهیل شرایط حضور بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش است.
  ادامه مطلب...
 اخبار حوزه ریاست,اخبار سند تحول بنیادین,اخبار ویژه       ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۲:۳۶:۵۵       ۳۱۰
مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: هم اکنون نزدیک به 7 هزار انجمن اولیا و مربیان با بیش از 40 هزار عضو در مدارس فارس فعال است.
  ادامه مطلب...
 اخبار سند تحول بنیادین,اخبار ویژه,معاونت تربیت بدنی       ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳:۱۰:۴۶       ۶۰۰
مدیرکل آموزش وپرورش فارس با تاکید براینکه آسیب ها و تهدیدها فزاینده و روبه رشد است وامروز گریبان جامعه ما را گرفته گفت: در بین آسیب های مختلفی که حیات اجتماعی ما و فرزندانمان را در خانواده ها و مدارس تهدید می کند نگرش جوانان و نوجوانان ما نسبت به این موضوع هم با توجه به مقتضیات رشد آنها تهدید کننده است .
  ادامه مطلب...
 اخبار حوزه ریاست,اخبار سند تحول بنیادین,اخبار ویژه       ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۷:۳۴:۵۴       ۵۲۹
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس، تحقق عدالت آموزشی را از مهمترین اهداف و برنامه های خوددانست وگفت: عدالت ایجاب می کند هیچ دانش آموزی نباید به دلیل عدم دسترسی به مکان های آموزشی، مشکلات مالی و دور بودن از مدرسه ترک تحصیل کند واز تحصیل باز بماند.
  ادامه مطلب...