20 شوال 1443

 جوابیه ها       ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ۰۹:۴۰:۳۵       ۵۹
جهت تنویرافکارعمومی شایسته است به استناد ماده 23 فصل ششم قانون مطبوعات تکذیبیه ی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در خصوص عکس منتشر شده با عنوان "تامین50درصدسرویس موردنیازمدارس درالبرز"را در آن پایگاه خبری منعکس نمایید
  ادامه مطلب...
 جوابیه ها       ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۲:۱۰:۵۴       ۱۷۳۲
جهت تنویرافکارعمومی شایسته است به استناد ماده 23 فصل ششم قانون مطبوعات جوابیه ی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در خصوص خبر منتشر شده با عنوان "مدرسه ای در کرج  که از سقفش چشمه بیرون زده است   "را در آن کانال  خبری منعکس نمایید.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,جوابیه ها       ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۹:۳۸       ۱۲۱۶
جهت تنویرافکارعمومی شایسته است به استناد ماده 23 فصل ششم قانون مطبوعات تکذیبیه ی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز  در خصوص خبر منتشر شده با عنوان "تعطیلی مدارس "را در آن پایگاه خبری منعکس نمایید
  ادامه مطلب...
 جوابیه ها       ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۹:۳۸       ۱۲۸۲
جهت تنویرافکارعمومی شایسته است به استناد ماده 23 فصل ششم قانون مطبوعات تکذیبیه ی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز  در خصوص خبر منتشر شده با عنوان "تعطیلی مدارس "را در آن پایگاه خبری منعکس نمایید
  ادامه مطلب...
 جوابیه ها       ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۳۸:۱۰       ۱۰۷۲
جهت تنویرافکارعمومی شایسته است به استناد ماده 23 فصل ششم قانون مطبوعات تکذیبیه اداره کل آموزش و پرورش استان البرز  در خصوص خبر منتشر شده با عنوان "شکایت مهدی بهرامی اقدم  "را در رسانه ی صدای معلم منعکس نمایید.
  ادامه مطلب...
 جوابیه ها       ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۲:۵۳:۲۵       ۷۷۰
جهت تنویرافکارعمومی شایسته است به استناد ماده 23 فصل ششم قانون مطبوعات تکذیب اداره کل آموزش و پرورش استان البرز  در خصوص خبر منتشر شده با عنوان "مستند مادرانه در قاب تلویزیون البرز "را در روزنامه پیام آشنا چاپ نمایید.
  ادامه مطلب...
 جوابیه ها       ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۲:۰۴:۱۳       ۸۳۰
جهت تنویرافکارعمومی شایسته است به استناد ماده 23 فصل ششم قانون مطبوعات تکذیبیه اداره کل آموزش و پرورش استان البرز  در خصوص خبر منتشر شده با عنوان "بانو معلم سختگوش البرزی به قاب تلویزیون می رود  "را در خبرگزاری ایرنا  چاپ نمو ده اید.
  ادامه مطلب...