14 ربیع‌الاول 1443

 اخبار مهم,تعطیلی مدارس,حوزه مدیر کل,ویژه       ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۲۱:۳۹:۰۰       ۳۵۸
با توجه به تصمیم و مصوبه کمیته مدیریت کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز بدلیل آلودگی شدید هوا و آلودگی بیش از حالت استاندارد، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در نواحی پنجگانه تبریز در هر دو شیفت صبح و بعد از ظهر(شهری و روستایی) روز سه شنبه 28 آذر تعطیل خواهد بود.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,تعطیلی مدارس,حوزه مدیر کل,ویژه       ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۲۳:۵۶:۰۰       ۱۲۹۷
با توجه به تصمیم و مصوبه کمیته مدیریت کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز بدلیل آلودگی شدید هوا و آلودگی بیش از حالت استاندارد، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در نواحی پنجگانه تبریز در هر دو شیفت صبح و بعد از ظهر(شهری و روستایی) روز دوشنبه 27 آذر تعطیل خواهد بود.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,تعطیلی مدارس,ویژه       ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۲۰:۲۹:۳۸       ۲۱۳۰
با توجه به تصمیم و مصوبه کمیته مدیریت کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز بدلیل آلودگی شدید هوا و آلودگی بیش از حالت استاندارد، برای دومین روز متوالی مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در نواحی پنجگانه تبریز در هر دو شیفت صبح و بعد از ظهر(شهری و روستایی) روز یکشنبه 26 آذر تعطیل خواهد بود.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,تعطیلی مدارس,حوزه مدیر کل,ویژه       ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۰۶:۲۵:۰۰       ۱۵۷۶
با توجه به تصمیم و مصوبه کمیته مدیریت کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز بدلیل آلودگی شدید هوا و آلودگی بیش از حالت استاندارد، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در نواحی پنجگانه تبریز در هر دو شیفت صبح و بعد از ظهر(شهری و روستایی) روز شنبه 25 آذر تعطیل خواهد بود.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,تعطیلی مدارس,حوزه مدیر کل,ویژه       ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۲۲:۲۴:۰۰       ۹۰۰
بعلت بارش برف و بردوت هوا ؛ شنبه مورخه 4 آذرماه (در شیفت صبح) تعدادی از مدارس مناطق استان تعطیل اعلام گردید.
  ادامه مطلب...