24 ربیع‌الثانی 1443

 اخبار ویژه,حوزه مدیرکل,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۷:۴۲:۰۷       ۱۲۲
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: اگر ما قرار است گام های موفقیت آمیزی برداریم باید نسبت به حقوق خود آگاه باشیم.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه مدیرکل,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۰۹:۱۰:۳۰       ۱۷۴
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: مدارس شاهد علی رغم شرح وظایف که بر عهده دیگر مدارس استان است، وظیفه دیگری را بر دوش دارند و آن، پاسداشت مقام شهادت و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت است.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۰۸:۳۴:۰۴       ۱۷۲
شهین جوانی ، معاون آموزش ابتدائی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در جشن مهر و مهربانی آموزگاران پایه اول ناحیه 5 اصفهان گفت : آموزگار پایه اول اثرگذارترین و ماندگارترین لحظات را در ذهن دانش آموز بجا می گذارد .
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۰۸:۲۷:۵۳       ۱۵۱
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ارتقای جایگاه آموزش ابتدایی به عنوان یک هدف با ورود نیروهای سرباز معلم، بسته های حمایتی است.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۲:۰۱:۲۷       ۱۳۳
لزوم توجه به تحت پوشش قرار گرفتن تعدادی از مراکز پیش دبستانی به آموزش و پرورش
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۱:۵۷:۵۳       ۱۴۳
درگرد همایی معاونین آموزش ابتدایی و رؤسای ادارت پیش دبستان ودوره اول ابتدایی استان ها از نرم افزارها ومحتواهای تولید شده حوزه معاونت آموزش ابتدایی استان اصفهان با حضور معاون محترم وزیر ومدیران کل دفاتر وزارتی و مدیر کل آموزش وپرورش استان رونمای گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۱:۰۵:۲۴       ۱۱۳
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ضمن تسلیت ایام وخیر مقدم به حضارگفت: امروز همگی باور داریم که آموزش، تمدن ساز و جامعه ساز است و بذر توسعه در دوره ابتدایی و دوران کودکی کاشته می شود.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۲:۳۴:۳۹       ۱۸۹
مسئول دفتر آموزش دبستانی گفت: ما به دنبال رفع مشکل اصلی که بحث ایجاد پست برای راهبران، تعریف وظیفه شغلی راهبران آموزشی در جایگاه تعریف شده، محل استقرار آنها و مسائلی از این قبیل هستیم.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۲:۲۲:۱۶       ۲۱۷
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: استفاده اجباری از کتب کمک آموزشی و برگزاری آزمون‌های تست‌زنی ممنوع است.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه مدیرکل,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۲:۲۰:۰۵       ۱۷۰
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه بهای انسان امروزی به بحث سواد بستگی دارد و توسعه انسان ها از مسیر آموزش و پرورش می گذرد، گفت: توسعه و گذشتن از بحران ها و گرداب های چالش برانگیز از مسیر آموزش و مقطع ابتدایی می گذرد.
  ادامه مطلب...