14 شوال 1443

 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۲۱:۰۱:۴۰       ۸۱۷
  
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۱۶:۰۹:۵۳       ۱۰۴۲
 
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه مدیرکل,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۱۱:۴۴:۵۴       ۱۰۰۵
 
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳:۵۱:۴۳       ۹۹۹
 
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی,معاونت پرورشی وفرهنگی       ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳:۴۷:۱۹       ۸۷۵
  
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۲:۳۸:۱۸       ۵۱۰
 
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه مدیرکل,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۱:۴۷:۲۹       ۲۰۰
 
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۰:۱۳:۵۵       ۶۳۰
 
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰۹:۱۱:۴۸       ۲۰۷
 
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۲:۱۰:۳۸       ۳۶۶
شهین جوانی : اهداف این اردو ارج نهادن به استعدادها، بهینه سازی اوقات فراغت، افزایش وحدت ملی آشنایی اقوام با آداب و رسوم یکدیگر و منتقل کردن فرهنگ ها است که باعث افتخار و خودباوری و شکوفایی و آگاهی عشایر می شود.
  ادامه مطلب...