20 شوال 1443

 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی,معاونت سوادآموزی       ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳:۴۸:۴۳       ۳۰۰
 
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۳:۰۳:۰۰       ۳۶۹
 جوانی معاون آموزش ابتدایی استان در گردهمایی معاونین آموزشی مناطق ونواحی که در ادوگاه شهید بهشتی برگزار گردید ضمن تأکید برخرد ورزی ولزوم آموزش خرد به کودکان وتوسعه مهارت های زندگی وتوجه بیشتر به آموزش پایه به ارائه چرخه ی ارتقای کیفیت فرایند آموزشی ویادگیری به همراه معیارها و زیرمعیارها پرداخت.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۱:۳۵:۵۶       ۳۱۵
نسرین باباپور رییس اداره آموزش پیش دبستان ودوره اول در جلسه تبیین و بررسی مدیریتی برنامه تدبیر : شاخص های مربوط به فرآیند ها در برنامه تدبیر مورد توجه قرار گیرد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۱:۳۰:۵۲       ۲۶۳
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان برنامه تدبیر را تقویت تفکر برنامه ای نظام گرا و جامع در مدیریت و ارتفای کیفیت عملکرد مدارس دانست.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۰:۵۴:۵۷       ۲۳۸
به منظور نشر، توسعه واشاعه آموزش فرهنگ ترافیک جلسه همکاری معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان با معاونت حمل ونقل ترافیک برگزار گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه مدیرکل,معاونت آموزش ابتدایی,معاونت آموزش متوسطه,معاونت پرورشی وفرهنگی,معاونت پژوهش (سابق),معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه‌منابع,معاونت تربیت بدنی وسلامت,معاونت سوادآموزی       ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۲:۲۱:۳۵       ۲۰۸
   
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,حوزه مدیرکل,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۰۷:۴۴:۰۰       ۱۷۷
شهین جوانی : برگزاری جشن تکلیف در مدارس باید از تحمیل هزینه های سنگین بردوش خانواده و تجمل گرایی به دور ماند و در این دوران زیبایی ها و نعمات جهان هستی به طور لذت بخش برای دانش آموزان جلوه گر و راه ارتباط با خدا آموزش داده شود .
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰:۳۳       ۲۵۳
  
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۹:۰۰:۴۶       ۷۳۶
  
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت آموزش ابتدایی       ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۳:۰۶:۴۹       ۳۷۹
 
  ادامه مطلب...