9 صفر 1443

 اخبار مهم,پروژه مهر,عشايری خوزستان       ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۲۲:۱۱:۰۰       ۶۹۹
مدير آموزش و پرورش عشاير خوزستان اظهار كرد: واگذاري مدارس عشايري با انجام كار كارشناسي و پژوهشي صورت گرفته است.
  ادامه مطلب...