9 صفر 1443

 اخبار مهم,الوار گرمسيري,پروژه مهر       ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۳:۱۰:۱۸       ۸۴۳
مدیر آموزش و پرورش الوار گرمسیری گفت: در بازدید رئیس آموزش و پرورش الوار گرمسیری و مسئولین منطقه، روند پیشرفت کار احداث مدرسه نوساز حجاب شهر حسینیه و معلم سرای زاگرس مورد پیگیری قرار گرفت.
  ادامه مطلب...