26 شوال 1443

 اخبار اسکان,اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰۷:۰۰:۰۰       ۵۱۳
301 مدرسه در استان قم با ظرفیت پذیرش ۱۵ هزار نفر در شبانه روز آماده اسکان نوروزی فرهنگیان از سراسر کشوراست.
  ادامه مطلب...
 اخبار اسکان,اخبار مهم,اخبار ویژه,حوزه مدیر کل       ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۲:۳۶:۵۲       ۳۸۸
حمید رضا شیخ الاسلام مدیرکل آموزش وپرورش استان قم از اسکان بیش از 7000 نفر در مدارس و پایگاه های اسکان استان قم خبر داد.
  ادامه مطلب...
 اخبار اسکان,اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۰:۰۱:۴۲       ۴۱۰
حمیدرضا شیخ الاسلام مدیرکل آموزش وپرورش استان قم باابرازخرسندی ازپذیرش شایسته زائرین شهرکریمه اهل بیت ( س) ومسجد مقدس جمکران گفت : آموزش وپرورش استان قم ازابتدای فعالیت های پذیرش مسافرین نوروزی تاصبحگاه روز13 فروردین ماه جاری 44 هزارو788 خانوارراپذیرش نموده است .
  ادامه مطلب...
 اخبار اسکان,اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ ۰۹:۵۰:۳۷       ۳۹۰
مدیر كل آموزش و پرورش استان قم :تاصبحگاه روزیازدهم فروردین 233 هزارو 186 نفر روزمسافر درقالب 43 هزارو 186خانواردر ستادهای اسکان نوروزی قم پذیرش شده اند.
  ادامه مطلب...
 اخبار اسکان,اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ ۱۲:۵۳:۳۳       ۳۶۹
مدیرکل آموزش وپرورش استان قم دردهمین روزفروردین 96 بابیان اینکه خوشبختانه توانسته ایم رضایتمندی مطلوبی راجهت رفاه حال فرهنگیان عزیزسراسرکشوردرمحل های اسکان موقت فراهم نمائیم گفت : دراستان قم تمامی پایگاه ها ازکیفیت خدمات دهی مناسبی برخورداربوده اندواین مهم ازاولین روزفعالیت قابل مشاهده بود.
  ادامه مطلب...
 اخبار اسکان,اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ ۱۳:۰۷:۱۷       ۳۷۱
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم : پذیرش بیش از207 هزارنفرروزمسافردر واحدهای آموزشی استان قم تا صبحگاه روز 9 فروردین
  ادامه مطلب...
 اخبار اسکان,اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ ۰۸:۵۱:۲۲       ۴۱۸
معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س):عزم خادمان حرم کریمه اهل بیت در خدمت رسانی هرچه بهتر به زائران نوروزی می باشد
  ادامه مطلب...
 اخبار اسکان,اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۵:۰۳:۰۰       ۳۸۰
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آخرین وضعیت اسکان مسافران نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان کشور گفت: تا پایان روز هفتم فروردین ماه سه میلیون و 81 هزار و 180 تن در مدارس و مراکز خدماتی رفاهی فرهنگیان در سراسر کشور اسکان پیدا کرده اند.
  ادامه مطلب...
 اخبار اسکان,اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۰۸:۲۲:۰۳       ۳۵۲
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم از نقش اثر گذار آموزش و پرورش در روان سازی ترافیک شهری دراستان قم خبرداد.
  ادامه مطلب...
 اخبار اسکان,اخبار مهم,اخبار ویژه       ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۰۸:۲۰:۴۳       ۳۰۲
مدیر كل آموزش و پرورش استان قم :تاصبحگاه روزهشتم فروردین 194 هزارو 958 نفر روزمسافر درقالب 36هزارو 105 خانواردر ستادهای اسکان نوروزی قم پذیرش شده اند.
  ادامه مطلب...