22 ذیقعده 1441

 اخبار مهم,انتصابها       ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۴:۳۱:۰۳       ۴۲۵
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نجف ابراهیمی به سمت رئیس آموزش و پرورش منطقه ترکمانچای منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,ترکمانچای,حوزه مدیر کل       ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۰۸:۴۹:۴۱       ۷۳۲
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان، نجف ابراهیمی به سمت سرپرست آموزش و پرورش منطقه ترکمانچای منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,خاروانا       ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۰۷:۵۸:۲۵       ۱۳۶۰
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط رئیس اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگوی به شکایات استان، حسن اصغر زاده به سمت رئیس جدید آموزش و پرورش منطقه خاروانا منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل,ناحیه 3 تبریز       ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۰۹:۴۵:۵۲       ۲۳۲۹
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش وپرورش استان، معراج پیری به سمت مدیر جدید آموزش و پرورش ناحیه سه تبریز منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,تسوج,حوزه مدیر کل       ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۳:۳۱:۰۶       ۱۱۷۷
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان، محمد بابا آهنگر به سمت رئیس جدید آموزش و پرورش منطقه تسوج منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,پژوهش برنامه ریزی و نیروی انسانی,نظرکهریز       ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۲:۵۴       ۵۴۲
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با حضور و ابلاغ آن توسط معاون پژوهش، برنامه ریز و نیروی انسانی استان، اسفندیار حسن زاده به سمت رئیس جدید آموزش و پرورش منطقه نظرکهریزی منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها       ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۴:۱۵:۳۹       ۳۶۵
علی بینش بعنوان مدیر کل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی معرفی شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,فرهنگی و پرورشی       ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۰:۳۸:۵۰       ۳۵۰
با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و ابلاغ ان توسط معاون پرورشی و فرهنگی استان، یعقوب فنائی بعنوان رئیس جدید اداره فرهنگی و هنری استان معرفی شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل,هریس       ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۵:۱۰:۲۷       ۱۰۳۸
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و ابلاغ آن توسط معاون آموزش متوسطه استان، منصور سام پور به سمت مدیر جدید آموزش و پرورش هریس منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,توسعه مدیریت و پشتیبانی       ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۴:۳۹:۵۷       ۶۳۳
طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و ابلاغ آن توسط معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استان، محمد باقری بعنوان معاون جدید اداره پشتیبانی و تدارکات استان منصوب شد.
  ادامه مطلب...