10 شوال 1441

 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل,ناحیه 4 تبریز       ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳:۳۲:۳۶       ۹۵۶
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط مشاور مدیرکل، علیرضا ستاری به سمت مدیر جدید آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,توسعه مدیریت و پشتیبانی,حوزه مدیر کل,ویژه       ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۲:۱۱:۱۵       ۱۴۳۰
طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان، عطائی بعنوان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آذربایجان شرقی معرفی شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل       ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۲:۳۴:۱۸       ۵۱۶
با صدور حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، کارشناس مسئولان جدید اداره مشارکت های مردمی منصوب شدند.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,تربیت بدنی و سلامت       ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۴:۵۸:۳۲       ۳۲۴
با صدور  و ابلاغ حکمی از سوی معاون تربیت بدنی و سلامت استان، کارشناسان و کارشناس مسئول جدید تربیت بدنی آموزش و پرورش استان منصوب شدند.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,تربیت بدنی و سلامت,ویژه       ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۲:۱۹:۲۹       ۷۵۹
با صدور حکمی از سوی مدیر کل دستگاه تعلیم و تربیت استان، مجید بهرامی بعنوان معاون جدید تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش آذربایجانشرقی منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها       ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۴:۳۱:۰۳       ۴۱۸
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نجف ابراهیمی به سمت رئیس آموزش و پرورش منطقه ترکمانچای منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,ترکمانچای,حوزه مدیر کل       ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۰۸:۴۹:۴۱       ۷۱۱
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان، نجف ابراهیمی به سمت سرپرست آموزش و پرورش منطقه ترکمانچای منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,خاروانا       ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۰۷:۵۸:۲۵       ۱۳۲۲
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط رئیس اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگوی به شکایات استان، حسن اصغر زاده به سمت رئیس جدید آموزش و پرورش منطقه خاروانا منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل,ناحیه 3 تبریز       ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۰۹:۴۵:۵۲       ۲۲۸۰
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش وپرورش استان، معراج پیری به سمت مدیر جدید آموزش و پرورش ناحیه سه تبریز منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,تسوج,حوزه مدیر کل       ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۳:۳۱:۰۶       ۱۱۵۷
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان، محمد بابا آهنگر به سمت رئیس جدید آموزش و پرورش منطقه تسوج منصوب شد.
  ادامه مطلب...