22 ذیقعده 1441

 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل       ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰۸:۵۷:۵۹       ۹۰۷
با صدور حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی علی مظفری بعنوان رئیس جدید اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,سواد آموزی       ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۳:۵۹:۰۰       ۳۸۱
با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، جعفر حسن پور بعنوان رئیس جدید اداره آموزش های داوطلبانه و واگذاری های معاونت سوادآموزی آذربایجان شرقی منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,مراغه       ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۴:۳۶:۲۱       ۱۴۶۶
طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی رضا آسیابی بعنوان مدیر جدید آموزش و پرورش مراغه منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 انتصابها       ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳:۴۳:۱۱       ۱۳۳
با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، داود رنج دست یامچی بعنوان کارشناس مسئول امور مراکز مدارس غیردولتی استان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل,ناحیه 5 تبریز       ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۵:۳۱:۰۲       ۱۴۳۸
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط معاون آموزش متوسطه استان، خانم زینب علمدار سرند به سمت مدیر جدید آموزش و پرورش ناحیه پنج تبریز منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل,ناحیه 4 تبریز       ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳:۳۲:۳۶       ۹۹۴
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط مشاور مدیرکل، علیرضا ستاری به سمت مدیر جدید آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,توسعه مدیریت و پشتیبانی,حوزه مدیر کل,ویژه       ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۲:۱۱:۱۵       ۱۴۶۵
طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان، عطائی بعنوان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آذربایجان شرقی معرفی شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل       ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۲:۳۴:۱۸       ۵۳۴
با صدور حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، کارشناس مسئولان جدید اداره مشارکت های مردمی منصوب شدند.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,تربیت بدنی و سلامت       ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۴:۵۸:۳۲       ۳۲۹
با صدور  و ابلاغ حکمی از سوی معاون تربیت بدنی و سلامت استان، کارشناسان و کارشناس مسئول جدید تربیت بدنی آموزش و پرورش استان منصوب شدند.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,تربیت بدنی و سلامت,ویژه       ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۲:۱۹:۲۹       ۷۷۳
با صدور حکمی از سوی مدیر کل دستگاه تعلیم و تربیت استان، مجید بهرامی بعنوان معاون جدید تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش آذربایجانشرقی منصوب شد.
  ادامه مطلب...