29 جمادی‌الثانی 1441

 اخبار مهم,انتصابها,سراب       ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۵:۰۰:۰۰       ۶۹۷
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی محمدرضاپورصالح به عنوان سرپرست آموزش و پرورش سراب منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها       ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۰:۰۱:۰۶       ۳۱۱
با صدور حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی عبدا... فتحی بعنوان رئیس جدید اداره سنجش و ارزیابی تحصیلی و جعفر حسن پور به سمت رئیس آموزشهای داوطلبانه و واگذاریهای سواد آموزی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منصوب شدند.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل,ویژه       ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰۸:۴۵:۰۰       ۳۴۴
طی حکمی از سوی سردار سرتیپ دوم پاسدار «عابدین خرم»، فرمانده سپاه عاشورا «مسلم اورنگی» به سمت رئیس مرکز اندیشه ورزی و راهبردی سپاه عاشورا منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 انتصابها,حوزه مدیر کل,ویژه       ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۴:۳۳:۰۲       ۲۷۳
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با حکم استاندار به سمت رئیس کمیته تخصصی فرهنگی و پیشگیری دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل       ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰۸:۵۷:۵۹       ۸۱۶
با صدور حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی علی مظفری بعنوان رئیس جدید اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,سواد آموزی       ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۳:۵۹:۰۰       ۳۴۱
با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، جعفر حسن پور بعنوان رئیس جدید اداره آموزش های داوطلبانه و واگذاری های معاونت سوادآموزی آذربایجان شرقی منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,مراغه       ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۴:۳۶:۲۱       ۱۱۱۷
طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی رضا آسیابی بعنوان مدیر جدید آموزش و پرورش مراغه منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 انتصابها       ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳:۴۳:۱۱       ۱۱۳
با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، داود رنج دست یامچی بعنوان کارشناس مسئول امور مراکز مدارس غیردولتی استان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل,ناحیه 5 تبریز       ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۵:۳۱:۰۲       ۱۳۲۷
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط معاون آموزش متوسطه استان، خانم زینب علمدار سرند به سمت مدیر جدید آموزش و پرورش ناحیه پنج تبریز منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل,ناحیه 4 تبریز       ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳:۳۲:۳۶       ۸۶۰
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط مشاور مدیرکل، علیرضا ستاری به سمت مدیر جدید آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز منصوب شد.
  ادامه مطلب...