11 شعبان 1441

 آموزش متوسطه,اخبار مهم,اخبار ویژه ابتکارات آموزشهای مجازی مدارس,انتصابها,حوزه مدیر کل,ویژه       ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۱:۰۱:۱۶       ۵۲۵
به دنبال تعطیلی مدارس و با هدف تداوم آموزش و پیشگیری از عقب افتادگی آموزش دانش آموزان، با صدور ابلاغ از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی معاون آموزش متوسطه استان بعنوان رئیس ستاد هماهنگی فرصت برابر- آموزش مداوم منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,سراب       ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۵:۰۰:۰۰       ۸۲۰
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی محمدرضاپورصالح به عنوان سرپرست آموزش و پرورش سراب منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها       ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۰:۰۱:۰۶       ۳۲۱
با صدور حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی عبدا... فتحی بعنوان رئیس جدید اداره سنجش و ارزیابی تحصیلی و جعفر حسن پور به سمت رئیس آموزشهای داوطلبانه و واگذاریهای سواد آموزی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منصوب شدند.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل,ویژه       ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰۸:۴۵:۰۰       ۳۵۸
طی حکمی از سوی سردار سرتیپ دوم پاسدار «عابدین خرم»، فرمانده سپاه عاشورا «مسلم اورنگی» به سمت رئیس مرکز اندیشه ورزی و راهبردی سپاه عاشورا منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 انتصابها,حوزه مدیر کل,ویژه       ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۴:۳۳:۰۲       ۲۸۱
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با حکم استاندار به سمت رئیس کمیته تخصصی فرهنگی و پیشگیری دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل       ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰۸:۵۷:۵۹       ۸۴۵
با صدور حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی علی مظفری بعنوان رئیس جدید اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,سواد آموزی       ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۳:۵۹:۰۰       ۳۶۱
با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، جعفر حسن پور بعنوان رئیس جدید اداره آموزش های داوطلبانه و واگذاری های معاونت سوادآموزی آذربایجان شرقی منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,مراغه       ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۴:۳۶:۲۱       ۱۲۰۹
طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی رضا آسیابی بعنوان مدیر جدید آموزش و پرورش مراغه منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 انتصابها       ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳:۴۳:۱۱       ۱۱۸
با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، داود رنج دست یامچی بعنوان کارشناس مسئول امور مراکز مدارس غیردولتی استان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابها,حوزه مدیر کل,ناحیه 5 تبریز       ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۵:۳۱:۰۲       ۱۳۵۶
با صدور حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با ابلاغ آن توسط معاون آموزش متوسطه استان، خانم زینب علمدار سرند به سمت مدیر جدید آموزش و پرورش ناحیه پنج تبریز منصوب شد.
  ادامه مطلب...