9 صفر 1443

 پرسش مهر 17 ریاست محترم جمهوری       ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۰۸:۰۶:۵۴       ۱۱۲۸
خشونت از کجا نشأت گرفته است؟چگونه عده ای خشونت را می آموزند،..
  ادامه مطلب...