18 جمادی‌الثانی 1443

 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۰:۴۵:۳۶       ۱۵۳۱
 
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۰:۱۰:۰۰       ۱۷۶۵
محمدحسن قائدیها به عنوان مشاور وزیر در جذب مشارکت های مردمی و خیرین وزارت آموزش و پرورش منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۳:۲۰:۰۰       ۶۹۱
 
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۲:۱۰:۵۵       ۴۲۵
 
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۱:۳۴:۴۱       ۳۷۷
 
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۱:۲۳:۲۷       ۲۴۵
 
  ادامه مطلب...
 انتصابات,حوزه مدیرکل       ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۱:۱۵:۳۸       ۳۱۸
مراسم تودیع و معارفه روسای اداره استعدادهای درخشان با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۴:۱۱:۰۲       ۵۸۹
 
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۴:۱۰:۳۵       ۶۳۱
 
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۴:۳۳:۱۶       ۶۷۸
 
  ادامه مطلب...