24 ربیع‌الثانی 1443

 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۴:۰۵:۳۴       ۲۰۱۶
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان ابراهیم باقری به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵:۱۱:۰۱       ۱۹۷۳
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان فرحناز قائد امینی به عنوان مدیر آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت تربیت بدنی وسلامت       ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳:۱۷:۱۲       ۳۷۶
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان مریم ژاله به عنوان رییس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۲۱:۰۷:۰۵       ۳۳۶۳
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، محمدرضا نظریان به عنوان مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۲۰:۳۱:۳۵       ۱۴۸۵
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، حبیب الله عسکری به عنوان مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۱:۰۰:۰۰       ۴۵۷
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، جواد ناجی به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان زواره منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت پرورشی وفرهنگی       ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۲:۵۴:۵۰       ۱۵۷۹
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان مهدی اسماعیلی به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت پژوهش (سابق)       ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۲:۳۷:۵۷       ۲۰۱۵
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان غلامحسن سخایی به عنوان معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت آموزش متوسطه       ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۲:۱۶:۴۵       ۱۵۰۸
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان محمد رضا ناظم زاده به عنوان معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۰:۵۷:۰۰       ۸۰۷
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان روح الله حیدری به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون منصوب گردید.
  ادامه مطلب...