26 شوال 1443

 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۵:۰۰       ۱۰۲۴
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان وحید محمودی به عنوان رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۲:۳۱:۲۲       ۶۴۵
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان، مرتضی باقری به عنوان مدیر آموزش و پرورش منطقه مهردشت منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۱:۵۴:۱۷       ۷۹۳
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان، رحمت الله رضایی به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان نایین منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,حوزه مدیرکل       ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳:۱۳:۰۷       ۱۴۲۳
طی حکمی از طرف مظاهری رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش ؛ احمدرضا یزدانی به عنوان مدیر حراست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۱:۲۳:۳۷       ۶۳۳
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، محمد رضا معصومی به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان برخوار منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۱۲:۰۶:۰۰       ۵۸۲
 طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان مصطفی مطهری به عنوان مدیر  آموزش و پرورش شهرستان شهرضا  منصوب شد .
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۰:۰۰:۰۰       ۷۳۴
 طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان مصطفی جعفری به عنوان رییس اداره  آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی منصوب شد .
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات,حوزه مدیرکل,معاونت پرورشی وفرهنگی       ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۴:۰۰:۰۰       ۹۶۴
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، غلامرضا شاهمرادی به عنوان رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۲:۱۴:۲۸       ۷۳۴
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان محمد قندهاری  به عنوان مشاور مدیرکل در شناسایی و جذب مشارکت های مردمی و خیرین در آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۰۹:۵۱:۳۶       ۵۲۴
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان علیرضا اعتباریان به عنوان مشاور مدیرکل در ستاد راهبری نظام مدرسه محوری در آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...