25 شوال 1443

 اخبار ویژه,انتصابات,حوزه مدیرکل       ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۹:۰۳:۲۳       ۷۷۷
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، محسن ژیان پور به عنوان رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت پژوهش (سابق),معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه‌منابع       ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۲:۳۵:۰۶       ۱۰۳۲
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، علیرضا عابدی با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب شد .
  ادامه مطلب...
 اخبار مدیرکل,اخبار ویژه,انتصابات,حوزه مدیرکل       ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۴:۳۵:۳۲       ۱۲۷۷
جلسه تکریم و معارفه رییس اداره شاهد و امور ایثارگران اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,حوزه مدیرکل       ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۷:۴۴:۲۱       ۷۰۴
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، لیلاسادات ابطحی به عنوان رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰:۰۰       ۶۹۸
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان، عبدالرضا بکرانی به عنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش منطقه پیربکران منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,معاونت آموزش متوسطه       ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۲:۱۹:۵۱       ۵۰۹
مراسم تجلیل از خدمات مهدوی نژاد مدیر سابق آموزش و پرورش نایین در آموزش و پرورش نایین انجام شد.
  ادامه مطلب...
 انتصابات       ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۰:۰۰:۰۰       ۶۹۵
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان، فاطمه سعیده اقارب پرست به عنوان رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 انتصابات       ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۰:۳۰:۰۰       ۶۱۱
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان، علی نیکخواه به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 انتصابات       ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۰:۰۰:۰۰       ۲۹۷
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان، علی شریعتی نیا به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدن منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۵:۰۰       ۱۰۲۴
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان وحید محمودی به عنوان رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب شد.
  ادامه مطلب...