21 ربیع‌الثانی 1443

 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۴:۳۸:۱۵       ۴۷۳
 طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان؛ رضا صفری به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان چادگان منصوب شد .
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۹:۵۸:۳۱       ۳۲۱
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، مصطفی جعفری به عنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی منصوب شد .
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۲:۰۵:۵۷       ۴۷۶
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان سید رضاموسوی زاده به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۰:۳۸:۰۶       ۴۶۰
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان علی اکبر علیخانی به عنوان مدیر آموزش و پرورش خور و بیابانک منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۰۹:۵۸:۱۶       ۴۹۳
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان علی اصغر مؤمنیان به عنوان مدیر آموزش و پرورش اردستان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۰۸:۱۷:۲۴       ۵۴۹
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان قربانعلی کاظمی به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,حوزه مدیرکل       ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۰:۰۵:۰۰       ۶۳۸
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، مصطفی شاهمرادی به عنوان مشاور اجتماعی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۰۷:۵۱       ۸۶۱
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، مصطفی مهدیان به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰۹:۵۳:۴۹       ۲۸۴
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، عباسعلی عصمتی به عنوان رئیس آموزش و پرورش منطقه امامزاده (بادرود)منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,حوزه مدیرکل       ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۴:۰۰:۰۰       ۴۷۴
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان رحمت الله ممیز با حفظ سمت به عنوان مشاور مدیر کل در امور برنامه ریزی مناطق ونواحی آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...