28 ربیع‌الثانی 1443

 اخبار مهم,انتصابات,حوزه مدیرکل,معاونت پرورشی وفرهنگی       ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۴:۰۰:۰۰       ۸۶۳
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، غلامرضا شاهمرادی به عنوان رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۲:۱۴:۲۸       ۶۷۲
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان محمد قندهاری  به عنوان مشاور مدیرکل در شناسایی و جذب مشارکت های مردمی و خیرین در آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۰۹:۵۱:۳۶       ۴۶۹
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان علیرضا اعتباریان به عنوان مشاور مدیرکل در ستاد راهبری نظام مدرسه محوری در آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,حوزه مدیرکل       ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۰:۳۵:۴۴       ۴۵۵
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، رحمت الله ممیز با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی  اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۴:۳۶:۱۹       ۲۹۱
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، علیرضا محمودی به عنوان رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۱۰:۴۰:۱۱       ۵۰۴
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، احمدرضا ضیائی به عنوان مدیر آموزش و پرورش ناحیه 5 منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۵:۱۳:۱۱       ۶۱۳
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، مهران اسدی به عنوان رییس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۴:۳۸:۰۴       ۲۱۶۳
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان دکتر زهرا قجاوند به عنوان مدیر آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان منصوب گردید.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات,معاونت آموزش متوسطه       ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۱:۳۱:۳۴       ۷۲۸
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان حسین نادیان  به عنوان رئیس اداره متوسطه نظری اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۲:۰۰:۰۰       ۵۷۷
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان سید رسول حسینی  به عنوان مدیر آموزش و پرورش ناحیه 6  منصوب شد.
  ادامه مطلب...