15 ربیع‌الاول 1443

 انتصابات       ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۰:۰۰:۰۰       ۵۵۶
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان، فاطمه سعیده اقارب پرست به عنوان رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 انتصابات       ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۰:۳۰:۰۰       ۴۸۸
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان، علی نیکخواه به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 انتصابات       ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۰:۰۰:۰۰       ۲۳۴
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان، علی شریعتی نیا به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدن منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۵:۰۰       ۸۷۷
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان وحید محمودی به عنوان رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۲:۳۱:۲۲       ۵۵۶
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان، مرتضی باقری به عنوان مدیر آموزش و پرورش منطقه مهردشت منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۱:۵۴:۱۷       ۷۰۵
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان، رحمت الله رضایی به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان نایین منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات,حوزه مدیرکل       ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳:۱۳:۰۷       ۱۲۴۱
طی حکمی از طرف مظاهری رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش ؛ احمدرضا یزدانی به عنوان مدیر حراست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۱:۲۳:۳۷       ۵۱۷
طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان ، محمد رضا معصومی به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان برخوار منصوب شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۱۲:۰۶:۰۰       ۵۱۲
 طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان مصطفی مطهری به عنوان مدیر  آموزش و پرورش شهرستان شهرضا  منصوب شد .
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,انتصابات       ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۰:۰۰:۰۰       ۶۵۶
 طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان مصطفی جعفری به عنوان رییس اداره  آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی منصوب شد .
  ادامه مطلب...