23 جمادی‌الثانی 1443

 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۱۳:۵۰:۴۰       ۸۳۲
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، آذر کیوان امیر پور به عنوان رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ۱۰:۰۷:۰۲       ۸۰۴
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، مهدی اسماعیلی به عنوان رییس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب شد .
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۱۲:۰۱:۰۱       ۸۰۱
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، ایرج شاهمرادی به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان لنجان منصوب گردید .
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۹:۳۵:۰۱       ۸۴۱
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، آقای علیرضا محمودی به عنوان رییس آموزش و پرورش شهرستان نطنز منصوب گردید .
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم,اخبار ویژه,انتصابات       ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ ۱۳:۰۶:۳۱       ۱۱۴۳
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، آقای رضا مرتضوی به عنوان رییس اداره امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب گردید .
  ادامه مطلب...