18 رجب 1442

 اخبار مدیرکل,اخبار ویژه,حوزه مدیرکل,ستاد اسکان       ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳:۱۷:۱۷       ۱۶۷
 
  ادامه مطلب...
 اخبار مدیرکل,اخبار ویژه,افتخارات,حوزه مدیرکل,ستاد اسکان,معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه‌منابع       ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳:۰۶:۲۸       ۲۲۴
مدیرکل آموزش و پرورش استان از کسب رتبه اول پذیرش مسافران نوروری توسط استان اصفهان خبر داد.
  ادامه مطلب...
 حوزه مدیرکل,ستاد اسکان       ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۲:۴۰:۳۹       ۳۵۷
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان : در آخرین روز از اسکان مسافران فرهنگی تعداد ۱۳۷۳ خانوار برابر ۲۴۶۰ نفر در استان اصفهان اسکان داده شدند.
  ادامه مطلب...
 حوزه مدیرکل,ستاد اسکان       ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۰۹:۴۶:۰۹       ۱۹۴
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان : در پانزدهمین روز از اسکان مسافران فرهنگی تعداد ۱۷۴۱ خانوار برابر ۴۳۵۲ نفر در استان اصفهان اسکان داده شدند.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,ستاد اسکان,معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه‌منابع       ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۰۹:۲۵:۴۴       ۱۳۶
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان شهرستان کاشان بازدید به عمل آورد.
  ادامه مطلب...
 حوزه مدیرکل,ستاد اسکان       ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰۹:۵۲:۳۵       ۲۴۷
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان : در چهاردهمین روز از اسکان مسافران فرهنگی تعداد ۲۴۲۰ خانوار برابر ۷۲۶۰ نفر در استان اصفهان اسکان داده شدند.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,ستاد اسکان       ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۱۸:۵۹:۵۵       ۱۱۷
معاون پژوهش و برنامه ریزی و معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان شهرستان زرین شهر بازدید به عمل آوردند.
  ادامه مطلب...
 حوزه مدیرکل,ستاد اسکان       ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۱۰:۳۶:۳۷       ۲۰۶
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان : در سیزدهمین روز از اسکان مسافران فرهنگی تعداد ۴۷۲۹ خانوار برابر ۱۶۹۷۷ نفر در استان اصفهان اسکان داده شدند.
  ادامه مطلب...
 حوزه مدیرکل,ستاد اسکان       ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۱۳:۰۶:۵۶       ۲۳۱
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان : در دوازدهمین روز از اسکان مسافران فرهنگی تعداد ۴۹۹۳ خانوار برابر ۲۳۸۷۸ نفر در استان اصفهان اسکان داده شدند.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,ستاد اسکان,معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه‌منابع       ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۹:۰۲:۴۱       ۲۸۱
به منظور بررسی وضعیت اسکان مسافران نوروزی با حضور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان شماره 4 بازدید به عمل آمد . 
  ادامه مطلب...