17 صفر 1443

 اخبار ویژه,معاونت پژوهشی       ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۰۸:۴۳:۵۰       ۶۷۲
معاون پژوهش ، برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی آموزش وپرورش فارس گفت:تغییرات یک اصل بدیهی است وهرسازمانی برای تعالی نیازمند تغییراتی دربدنه نیروهای انسانی خود است
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت پژوهشی       ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۱۴:۲۶:۰۹       ۳۴۷
استاندار فارس گفت: آموزش و پرورش محل تربيت يك نسل است و از اين رو، معلمان بايد از نظر دانش و توانايي سرآمد همه دانش آموختگان باشند.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت پژوهشی       ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۱۲:۰۵:۲۶       ۳۱۴
دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش و پرورش فارس گفت: دیدگاه جامعه باید به این سمت و سو باشد که جایگاه و نقش کلیدی معلمین را باور داشته تا معلم بتواند نقش الگویی خود را به نحو شایسته ایفا کنند
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت پژوهشی       ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ ۱۱:۲۹:۰۶       ۴۶۰
معاون پژوهش، برنامه ریزی ومنابع انسانی آموزش وپرورش فارس از اجرای شيوه نامه جديد در انتخاب معلمان نمونه فارس در سال جاری خبر داد و گفت: انتخاب معلم نمونه در سال جاری به استان ها و شهرستان های واگذار شده و بر همین اساس 50 معلم نمونه استاني ،طبق شيوه نامه جديد انتخاب خواهند شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت پژوهشی       ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۱۰:۴۱:۰۹       ۶۷۷
معاون پژوهش، برنامه ریزی ومنابع انسانی آموزش وپرورش فارس از آغاز فرایند جذب سرباز معلم دراستان فارس خبرداد
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت پژوهشی       ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۴:۳۱:۲۳       ۴۲۴
معاون پژوهش،برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش فارس اعلام کرد ؛ امسال نحوه انتخاب معلمین برتر به ادارات آموزش و پرورش شهرستانها واگذار شده و ستادهای بزرگداشت مقام معلم استانها در انتخاب معلمین برتر با شاخصها و معیارهای ابتکاری توسط شورای برنامه ریزی مختارند.
  ادامه مطلب...