21 ربیع‌الثانی 1443

 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۹:۳۹:۵۴       ۵۷۱
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: آموزش تعمیر خودرو ،پرورش قارچ ،پرورش گل و گیاه ،گلیم بافی، خیاطی، گلدوزی و همچنین برگزاری کلاس هایی مانند آموزش حقوق شهروندی ،بهداشت خانواده، بهداشت فردی و اجتماعی و.... ازجمله کلاسهای مهارتی است که در مراکز یادگیری محلی فارس برگزار می گردد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم ,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۲:۲۲:۱۹       ۴۰۸
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: افتتاح حساب مشترک بین آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اجرایی و نماینده موسسه طرف قرارداد با سواد آموزی در راستای توسعه نظارت هدفمند بر تمامی پرداخت های می باشد و با افتتاح این حساب مشترک کلیه پرداخت ها برون برون سپاری با نظارت و اطلاع کارفرما صورت می پذیرد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۲:۴۱:۰۲       ۵۶۹
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: در سال ۱۳۹۹ در فارس تعداد ۱۰ مرکز یادگیری محلی مجری طرح پیوند سواد و زندگی فعال بوده است و در سال جاری تعداد ۶ مرکز جدید دیگر افتتاح خواهد شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۱۵:۱۹:۱۳       ۴۰۲
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: با توجه به این که سواد آموزی قبلاً یک سازمان بوده و از سال ۱۳۹۰ در آموزش و پرورش ادغام شده بنابراین کارشناس سواد آموزی در هر شهرستان و منطقه باید مجموعه‌ای از فعالیت‌ها یعنی فعالیت های آموزشی، اداری، پرورشی، مالی و .... را انجام دهد لذا لازم است کارشناس سواد آموزی با بخش ها و ارگان های مختلف تعامل و همکاری سازنده داشته باشد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۹:۵۵       ۳۵۵
مدیرکل دفتر سنجش، نظارت و ارزشیابی سازمان سوادآموزی گفت: نظارت غیر حضوری باید به عنوان یک مقدمه و یک پایه و اساس برای ثبت دقیق و به موقع اطلاعات و موارد لازم در سامانه تحت وب سواد آموزی باشد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۷:۲۶       ۱۹۲
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: با توجه به عملکرد درخشان و مطلوب سوادآموزی فارس در اجرای طرح پیوند سواد و زندگی سازمان نهضت سوادآموزی پذیرفت که در سال جاری ۶ مرکز جدید دیگر در استان مجری این طرح باشد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۳:۲۰:۱۹       ۲۶۸
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: همانطور که در آموزش های رسمی کشور مدرسه کانون تحول می باشد در سواد آموزی نیز مراکز یادگیری محلی باید کانون تغییر و تحول باشد و مخاطبان سوادآموزی باید مهارت‌ های مختلف را در این مراکز را یاد بگیرند.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۳:۵۹:۲۷       ۳۳۲
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: پخش دروس دوره انتقال برای سواد آموزان این دوره از شبکه آموزش و از برنامه قلم و بیان طی ۲۳ هفته از اول اردیبهشت ماه 1400 آغاز و تا مهر ماه ادامه خواهد داشت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۵:۰۷:۰۲       ۲۷۲
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: باید مهارت آموزی به سواد آموزان فارسی در بستر مراکز یادگیری محلی و همگام با اجرای طرح تحولی پیوند سواد و زندگی صورت پذیرد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم ,معاونت سواد آموزی       ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۳:۰۲:۵۱       ۳۰۲
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس گفت :مجموعه سهمیه استان فارس در جذب سواداموز در هر سه دوره یعنی سوادآموزی، انتقال و تحکیم ۲۱ هزار و ۴۱۹ نفر بوده است که حوزه معاونت سوادآموزی استان توانسته است با برنامه‌ریزی مطلوب و پیگیری و نظارت ۲۱ هزار و ۸۹۶ نفر را تحت پوشش قرار دهد که باید گفت بیش از 100 درصد سهمیه ابلاغی سوادآموزان در سال ۹۹جذب شده‌ است.
  ادامه مطلب...