18 ذیحجه 1442

 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۲:۴۱:۰۲       ۱۷۶
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: در سال ۱۳۹۹ در فارس تعداد ۱۰ مرکز یادگیری محلی مجری طرح پیوند سواد و زندگی فعال بوده است و در سال جاری تعداد ۶ مرکز جدید دیگر افتتاح خواهد شد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۱۵:۱۹:۱۳       ۲۶۱
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: با توجه به این که سواد آموزی قبلاً یک سازمان بوده و از سال ۱۳۹۰ در آموزش و پرورش ادغام شده بنابراین کارشناس سواد آموزی در هر شهرستان و منطقه باید مجموعه‌ای از فعالیت‌ها یعنی فعالیت های آموزشی، اداری، پرورشی، مالی و .... را انجام دهد لذا لازم است کارشناس سواد آموزی با بخش ها و ارگان های مختلف تعامل و همکاری سازنده داشته باشد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۹:۵۵       ۱۲۹
مدیرکل دفتر سنجش، نظارت و ارزشیابی سازمان سوادآموزی گفت: نظارت غیر حضوری باید به عنوان یک مقدمه و یک پایه و اساس برای ثبت دقیق و به موقع اطلاعات و موارد لازم در سامانه تحت وب سواد آموزی باشد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۷:۲۶       ۹۴
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: با توجه به عملکرد درخشان و مطلوب سوادآموزی فارس در اجرای طرح پیوند سواد و زندگی سازمان نهضت سوادآموزی پذیرفت که در سال جاری ۶ مرکز جدید دیگر در استان مجری این طرح باشد.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۳:۲۰:۱۹       ۱۵۱
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: همانطور که در آموزش های رسمی کشور مدرسه کانون تحول می باشد در سواد آموزی نیز مراکز یادگیری محلی باید کانون تغییر و تحول باشد و مخاطبان سوادآموزی باید مهارت‌ های مختلف را در این مراکز را یاد بگیرند.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۳:۵۹:۲۷       ۲۲۰
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: پخش دروس دوره انتقال برای سواد آموزان این دوره از شبکه آموزش و از برنامه قلم و بیان طی ۲۳ هفته از اول اردیبهشت ماه 1400 آغاز و تا مهر ماه ادامه خواهد داشت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۵:۰۷:۰۲       ۱۹۵
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: باید مهارت آموزی به سواد آموزان فارسی در بستر مراکز یادگیری محلی و همگام با اجرای طرح تحولی پیوند سواد و زندگی صورت پذیرد.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم ,معاونت سواد آموزی       ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۳:۰۲:۵۱       ۲۱۶
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس گفت :مجموعه سهمیه استان فارس در جذب سواداموز در هر سه دوره یعنی سوادآموزی، انتقال و تحکیم ۲۱ هزار و ۴۱۹ نفر بوده است که حوزه معاونت سوادآموزی استان توانسته است با برنامه‌ریزی مطلوب و پیگیری و نظارت ۲۱ هزار و ۸۹۶ نفر را تحت پوشش قرار دهد که باید گفت بیش از 100 درصد سهمیه ابلاغی سوادآموزان در سال ۹۹جذب شده‌ است.
  ادامه مطلب...
 اخبار مهم ,معاونت سواد آموزی       ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۱:۴۹:۳۸       ۱۳۳
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: پژوهش کیفی با عنوان" مدرسه مطلوب ما" از منظر تجربه زیسته اولیا دانش آموزان ، مدیران مدارس و کارشناسان آموزشی نواحی 4 گانه شیراز برای رفع مشکلات ثبت نام در سال تحصیلی پیش رو صورت گرفت.
  ادامه مطلب...
 اخبار ویژه,معاونت سواد آموزی       ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۰       ۳۰۹
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: با توجه به ضرورت توانمندسازی ، توسعه دانش و به روز نمودن روش های تدریس آموزش دانش آموزش دهندگان سوادآموزی و به منظور ضرورت استفاده از رویکردهای جدید و موثر در این حوزه، معاونت سوادآموزی فارس اقدام به برگزاری کارگاه‌های درس پژوهی برای ۳۰۰ نفر از آموزش دهندگان استان می‌نماید.
  ادامه مطلب...