25 ربیع‌الثانی 1443

اخبار مدیرکل, مهم, ویژه,معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه‌منابع,همکاری با سایر دستگاه ها