12 ربیع‌الاول 1443

اولویت های پژوهشی

              فراخوان اولویت‌های‌پژوهشی ‌دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش طی فراخوانی از فرهنگیان، پژوهشگران، صاحب­نظران و اندیشمندان توانمند و علاقه ­مند به تحقیق در حوزه تعلیم و تربیت با شرایط زیر دعوت می­ نماید، پیشنهاده پژوهشی خود را در مورد هر یک از اولویت­ های پژوهشی این شورا به آدرس الکترونیکیSupco.sce@medu.ir   و یا به آدرس پستی: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سمیه، ساختمان مرحوم علاقمندان، طبقه چهارم، دبیرخانه شورای عالی آموزش­ و پرورش، مدیریت پژوهش­ های راهبردی ارسال نمایند. به پژوهشگران توصیه می­ شود قبل از تهیه و ارسال پیشنهاده پژوهشی خود شرایط و ضوابط پذیرش طرح پژوهشی که در قسمت پایین این صفحه درج شده است را مطالعه نموده و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن82284066 -021تماس حاصل نمایند.

عناوین اولویت‌های ‌پژوهشی‌ سال های 1399 و 1400 دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

1- مطالعه تطبیقی اجرای برنامه های تحولی در سطح جهان
2- تبیین نظری و عملی نقش مدرسه بـعنوان کانون تـربیتی محله
3- تدوین تاریخ شفاهی مصوبات موفق شورای عـالی آموزش و پرورش
4- طراحی نظام جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت در نـظام آمـوزش و پرورش
5- مـرور سیستماتیک نـقدها، مسایـل، مشکلات و موانـع اجرایی سند تحول بنیادین
6- بررسی توفیقات مدرسه ای ایران در اجرای ایده ها و برنامه های تحولی
7- تدوین ملاک ها، شاخص ها و مـعیارهای ارزیابی عملکرد آموزش و پـرورش در اجـرای سند تـحول بنیادین
8- بررسی آثـار و پیامـدهای اجرای مـاده واحـده کیفیت بـخشی به بـرنامه های آموزشی-تربیتی و حذف آزمون های زائد

شرایط و ضوابط پذیرش پیشنهادهای پژوهشی
• هر پژوهشگر تنها مجاز به ارسال یک پیشنهاد پژوهشی (Proposal)است.
• با پژوهشگرانی که پیشنهاد پژوهشی آنان پس ازطی مراحل داوری حائز امتیازات و شرایط لازم باشد طبق ضوابط مربوط قرارداد منعقدخواهد شد.
• هزینه اجرای پروژه پژوهشی متناسب با موضوع، جامعه، حجم نمونه، ابزار جمع آوری داده ها، روش پژوهش و ... توسط پیشنهاددهنده پیش بینی می شود و تصویب نهایی آن به عهده کمیته علمی- پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش است.
• استفاده از چارچوب پیشنهادی پژوهشی مورد نظر این دبیرخانه در تدوین و تنظیم آن الزامی است.

مدیریت پژوهش های راهبردی شورای عالی آموزش و پرورش