12 صفر 1443

کمیسیون معین شورای عالی
غلامحسین رحیمی
عضو شورای عالی آموزش و پرورش
تلفن محل كار :
سوابق تحصیلی: دکترای فنی و مهندسی مسئولیت ها و سوابق مدیریتی: 1. استاد دانشگاه 2. عضو شورای عالی آموزش و پرورش 3. رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور 4. سرپرست کمیتۀ برنامه ریزی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 5. رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 6. رئیس مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور سوابق علمی و پژوهشی: 1. تدوین و ارائه بیش از 100 مقاله علمی و تخصصی 2. استاد نمونه دانشگاه سال 1392 3. عضو هیأت علمی وابسته پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران 4. عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران وابسته به شورایعالی انقلاب فرهنگی از 1388 تا کنون 5. عضو کرسی نظریه پردازی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شورایعالی انقلاب فرهنگی 6. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 7. سرپرست معاونت نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی عناوین برخی از تألیفات : 1. دانش مهندسی مکانیک 2. کتاب الحیل از منظر مهندسی کنترل 3. ماشین های ساده و مرکب در معیار العقول 4. ترازهای کرجی 5. صنعت و فناوری در منابع تمدن اسلامی