13 صفر 1443

رشید قربانی
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش کردستان
نظام مرادی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان
صدیقه عبدالهی
سمت : معاون آموزش ابتدایی استان
مهدی نامدار
سمت : معاون آموزش متوسطه استان
رمضان یوسفی
سمت : معاون سواد آموزی
حجت الله نریمانی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی استان
افشین خوش گوار
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت استان
کامیل محمدی
سمت : رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات استان
منوچهر مخدومی
سمت : رییس اداره حراست استان
علی رضا منتشلو
سمت : رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی استان