30 جمادی‌الاول 1441

ابراهیم محمدی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
بهرام صمدی
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل
علی اکبر صمیمی
سمت : معاون سوادآموزی اداره کل
مهین منافی
سمت : معاون آموزش متوسطه اداره کل
قدرت اله قاسمی
سمت : معاون امور فرهنگی و پرورشی اداره کل
ولی حسینی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل
بهزاد باقرزاده
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل
مقصود رزم آرا
سمت : معاون آموزش ابتدائی اداره کل