8 شوال 1441

فرحناز قائدامینی
سمت : مدیرکل آموزش وپرورش استان
بیات سلطانی
سمت : معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان
سید فیروز عسگری
سمت : معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش استان
خدایار قاسم پور
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش استان
فرج الله اعرابی
سمت : معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش استان
سید حسن میراحمدی
سمت : معاون پژوهش برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش وپرورش استان
مسعود گل محمدی
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش استان
مهدی نوروزیان
سمت : رئیس اداره حراست آموزش وپرورش استان
مهدی پیکار
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان
محسن مولوی
سمت : رئیس اداره شاهد وامور رایثارگری آموزش وپرورش استان
خداکرم حیدری
سمت : رئیس اداره استثنایی آموزش وپرورش استان
سیروس عبدالهی
سمت : مدیر هسته گزینش آموزش وپرورش استان
بهرام خواجوی
سمت : رئیس اداره انجمن اولیا ومربیان آموزش وپرورش استان
یوسف طاهری
سمت : رئیس اداره سنجش آموزش وپرورش استان
شهلا حسن پور فرد
سمت : کارشناس مسئول امور بانوان آموزش وپرورش استان