21 شوال 1443

افشین امیریان فارسانی
سمت : سرپرست آموزش وپرورش استان
امین سلیمانی فارسانی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع
پژمان خلفیان
سمت : معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش استان
غلامعلی خدیبی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی
ارشاد شاهقلی قهفرخی
سمت : سرپرست اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان
شهلا حسن پور فرد
سمت : کارشناس مسئول امور بانوان آموزش وپرورش استان
عباس داوطلب
سمت : رئیس اداره استثنایی آموزش وپرورش استان