19 شوال 1443

شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
سمت : اعضای شورای معاونین
ارتباط با مسئولین در میز خدمت الکترونیک
سمت : برای ارتباط با مسئولین به میزخدمت الکترونیک مراجعه نمایید.
محمدرضا ابراهیمی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان
سید علی مدینه
سمت : معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان
مهدی نم نبات
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
لیلا سادات ابطحی
سمت : معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
آذرکیوان امیرپور
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
نسرین باباپور
سمت : معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
مصطفی درستکار
سمت : رییس اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان
محسن ژیانپور
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان