11 ربیع‌الثانی 1442

احسان گوهری راد
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش
قدرت اله نظری
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
ابراهیم حاجیلری
سمت : معاون آموزش متوسطه
سیده هما عقیلی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
سید خلیل حسینی پاسندی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی
رضا طبرسا
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
حسین علی همراه
سمت : معاون سوادآموزی